Profi, Olrhain ac Ynysu (Modiwl 7)


Agorodd Modiwl 7 ddydd Mawrth 19 Mawrth 2024. Bydd y modiwl hwn yn edrych ar, ac yn gwneud argymhellion ar, y dull o brofi, olrhain ac ynysu a fabwysiadwyd yn ystod y pandemig.

Bydd y modiwl yn ystyried y polisïau a’r strategaethau a ddatblygwyd ac a ddefnyddiwyd i gefnogi’r system profi, olrhain ac ynysu gan Lywodraeth y DU a’r Gweinyddiaethau Datganoledig. Bydd yn ystyried y penderfyniadau a wnaed gan gyrff allweddol, opsiynau neu dechnolegau eraill a oedd ar gael a ffactorau a allai fod wedi dylanwadu ar gydymffurfiaeth y cyhoedd.

Bydd y broses ymgeisio i ddod yn Gyfranogwr Craidd ar gyfer Modiwl 7 yn agor ar 19 Mawrth 2024 ac yn cau ar 26 Ebrill 2024.

Cynhelir gwrandawiadau modiwl 7 yn ystod gwanwyn 2025.

Gellir gweld dyddiadau gwrandawiadau sydd ar ddod neu yn y gorffennol ar gyfer y modiwl hwn ar yr Ymchwiliadau tudalen gwrandawiadau.

Dogfennau cysylltiedig