Adroddiadau Modiwlau Ymchwiliad


Mae ymchwiliadau UK Covid-19 Inquiry yn cael eu trefnu Modiwlau. Bydd yr Ymchwiliad yn cyhoeddi ei adroddiad cyntaf a'i argymhellion yn dilyn ei ymchwiliad i 'Gwydnwch a pharodrwydd (Modiwl 1)' y DU ddydd Iau 18 Gorffennaf 2024 am hanner dydd.

Modiwl 1 - Gwytnwch a pharodrwydd

Cyhoeddodd yr Ymchwiliad ei adroddiad cyntaf ac argymhellion yn dilyn ei ymchwiliad i 'Wytnwch a pharodrwydd (Modiwl 1)' y DU ar Ddydd Iau 18 Gorffennaf 2024.

Mae'n archwilio cyflwr strwythurau a gweithdrefnau canolog y DU ar gyfer parodrwydd, gwytnwch ac ymateb i argyfwng y pandemig.

Mae'r crynodeb 'byr' ar gael mewn amrywiaeth o ieithoedd a fformatau gan gynnwys Saesneg, Cymraeg, Saesneg Hawdd i'w Ddarllen, Iaith Arwyddion Prydain.

Amlinellodd Cadeirydd yr Ymchwiliad, y Farwnes Heather Hallett ei hargymhellion o adroddiad Modiwl 1 mewn datganiad wedi'i ffrydio'n fyw ar sianel YouTube yr Ymchwiliad.

The Chair of the Inquiry, Baroness Heather Hallett set out her recommendations from the Module 1 report in a live streamed statement now available as a recording on the Inquiry’s sianel YouTube.