ટેસ્ટ, ટ્રેસ અને આઇસોલેટ (મોડ્યુલ 7)


મોડ્યુલ 7 મંગળવાર 19 માર્ચ 2024 ના રોજ ખુલ્યું. આ મોડ્યુલ રોગચાળા દરમિયાન અપનાવવામાં આવેલા પરીક્ષણ, ટ્રેસિંગ અને આઇસોલેશન માટેના અભિગમને જોશે અને ભલામણ કરશે.

મોડ્યુલ યુકે સરકાર અને વિકસિત વહીવટીતંત્ર દ્વારા પરીક્ષણ, ટ્રેસ અને આઇસોલેટ સિસ્ટમને સમર્થન આપવા માટે વિકસાવવામાં આવેલી નીતિઓ અને વ્યૂહરચનાઓ પર વિચારણા કરશે. તે મુખ્ય સંસ્થાઓ દ્વારા લેવામાં આવેલા નિર્ણયો, ઉપલબ્ધ અન્ય વિકલ્પો અથવા તકનીકો અને જાહેર અનુપાલનને પ્રભાવિત કરી શકે તેવા પરિબળોને ધ્યાનમાં લેશે.

મોડ્યુલ 7 માટે કોર પાર્ટિસિપન્ટ બનવા માટેની અરજી પ્રક્રિયા 19 માર્ચ 2024ના રોજ ખુલશે અને 26 એપ્રિલ 2024ના રોજ બંધ થશે.

મોડ્યુલ 7ની સુનાવણી વસંત 2025માં થશે.

આ મોડ્યુલ માટેની આગામી અથવા ભૂતકાળની સુનાવણીની તારીખો પૂછપરછ પર જોઈ શકાય છે સુનાવણી પૃષ્ઠ.

સંબંધિત દસ્તાવેજો