Beth yw Ymchwiliad Covid-19 y DU?

Mae Ymchwiliad Covid-19 y DU wedi’i sefydlu i archwilio parodrwydd ac ymateb y DU i bandemig Covid-19, ac i ddysgu gwersi ar gyfer y dyfodol. Mae gwaith yr Ymchwiliad yn cael ei arwain gan ei Gylch Gorchwyl.


Cynnydd yr Ymchwiliad


Gwrandawiadau

Cydnerthedd a pharatoi (Modiwl 1)

  • Dyddiad: 13 June 2023
  • Dechrau: 10:00 AM
  • Math: Sylweddol
  • Modiwl: 1

Agorodd Modiwl 1 ar 21 Gorffennaf 2022 ac mae wedi'i ddynodi i ystyried y parodrwydd ar gyfer y pandemig. Mae'n asesu a oedd cynllun digonol ar gyfer y pandemig ac a oedd y DU yn gwbl barod ar gyfer y posibilrwydd hwnnw.

Archwilio gwrandawiadau'r gorffennol a'r dyfodol

Mae Pob Stori o Bwys

Rydym yn eich gwahodd i ddweud wrthym am eich profiadau o bandemig Covid-19.

Mae Pob Stori o Bwys yn ffurflen ar-lein sy'n gofyn i chi ddewis o restr o bynciau ac wedyn sôn wrthym am beth ddigwyddodd. Wrth gymryd rhan, rydych yn ein helpu i ddeall effaith Covid-19, ymateb yr awdurdodau, ac unrhyw wersi y gellir eu dysgu.

Dysgu rhagor a chymryd rhan

Newyddion

Diweddariadau o'r Ymchwiliad

Inquiry update: New investigations announced

Today, the Chair of the UK Covid-19 Inquiry, Baroness Hallett, has set out plans to open three further investigations in 2023 and confirmed she aims to conclude public hearings by summer 2026.

  • Dyddiad: 30 May 2023

Update : Next steps for the Inquiry’s investigation into core political and administrative decision making by the UK government

A further preliminary hearing for Module 2, the Inquiry’s investigation into core political and administrative decision making by the UK Government, will take place on Tuesday 6 June 2023 at 10:30AM.

  • Dyddiad: 30 May 2023
Every Story Matters logo

Every Story Matters: Inquiry makes it easier to submit your experience

The UK Covid-19 Inquiry has published a new and improved online form to make it easier for people to share their experiences with the Inquiry.

  • Dyddiad: 23 May 2023

Find out about:

Cyhoeddiadau a thystiolaeth

Mae ein llyfrgell ddogfennau'n cadw'r holl gyhoeddiadau a thystiolaeth sy'n ymwneud ag archwiliadau a rhedeg yr Ymchwiliad.

Modiwlau

Gwybodaeth am bynciau’r ymchwiliadau (modiwlau) a gaiff eu harchwilio i gyflawni nodau’r Ymchwiliad.

Gylch Gorchwyl

Maer' ymchwiliad wedi derbyn ei Gylch Gorchwyl terfynol, sy'n gosod y pynciau ar gyfer archwiliadau'r Ymchwiliad i ymateb y DU i'r pandemig.