Beth yw Ymchwiliad Covid-19 y DU?

Mae Ymchwiliad Covid-19 y DU wedi’i sefydlu i archwilio parodrwydd ac ymateb y DU i bandemig Covid-19, ac i ddysgu gwersi ar gyfer y dyfodol. Mae gwaith yr Ymchwiliad yn cael ei arwain gan ei Gylch Gorchwyl.


Cynnydd yr Ymchwiliad


Gwrandawiadau

Brechlynnau a Therapiwteg (Modiwl 4) – Gwrandawiadau Rhagarweiniol

  • Dyddiad: 13 Medi 2023
  • Dechrau: 10:30yb
  • Modiwl: Brechlynnau a therapiwteg (Modiwl 4)
  • Math: Rhagarweiniol

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).


Rhannu Eich Profiad

Rydym yn eich gwahodd i ddweud wrthym am eich profiadau o bandemig Covid-19.

Mae Pob Stori o Bwys yn ffurflen ar-lein sy'n gofyn i chi ddewis o restr o bynciau ac wedyn sôn wrthym am beth ddigwyddodd. Wrth gymryd rhan, rydych yn ein helpu i ddeall effaith Covid-19, ymateb yr awdurdodau, ac unrhyw wersi y gellir eu dysgu.

Dysgu rhagor a chymryd rhan

Newyddion

Diweddariadau o'r Ymchwiliad

Ymchwiliad yn nodi’r camau nesaf ar gyfer ymchwilio i effeithiau’r pandemig ar blant a phobl ifanc

Bydd Ymchwiliad Covid-19 y DU yn cyflwyno prosiect ymchwil pwrpasol wedi’i dargedu, gan glywed yn uniongyrchol gan blant a phobl ifanc yr effeithir arnynt fwyaf gan y pandemig, i helpu i lywio ei ganfyddiadau a’i argymhellion.   

  • Dyddiad: 7 Medi 2023

Diweddariad: Ymholiad i ddechrau clywed tystiolaeth ar gyfer ei ail ymchwiliad.

Bydd yr Ymholiad yn dechrau clywed tystiolaeth ar gyfer ei ail ymchwiliad, gan archwilio penderfyniadau a llywodraethu gwleidyddol craidd y DU (Modiwl 2), ar ddydd Mawrth 3ydd o Hydref.

  • Dyddiad: 29 Awst 2023

Darganfyddwch am:

Cyhoeddiadau a thystiolaeth

Mae ein llyfrgell ddogfennau'n cadw'r holl gyhoeddiadau a thystiolaeth sy'n ymwneud ag archwiliadau a rhedeg yr Ymchwiliad.

Modiwlau

Gwybodaeth am bynciau’r ymchwiliadau (modiwlau) a gaiff eu harchwilio i gyflawni nodau’r Ymchwiliad.

Gylch Gorchwyl

Maer' ymchwiliad wedi derbyn ei Gylch Gorchwyl terfynol, sy'n gosod y pynciau ar gyfer archwiliadau'r Ymchwiliad i ymateb y DU i'r pandemig.