Beth yw Ymchwiliad Covid-19 y DU?

Mae Ymchwiliad Covid-19 y DU wedi’i sefydlu i archwilio parodrwydd ac ymateb y DU i bandemig Covid-19, ac i ddysgu gwersi ar gyfer y dyfodol. Mae gwaith yr Ymchwiliad yn cael ei arwain gan ei Gylch Gorchwyl.


Cynnydd yr Ymchwiliad

Dechreuodd yr Ymchwiliad ar 28 Mehefin 2022. Mae ei ymchwiliadau wedi'u trefnu i Modiwlau. Drwy gydol pob un o'r Modiwlau hyn, mae'r Ymchwiliad yn clywed tystiolaeth gan dystion, arbenigwyr a Cyfranogwyr Craidd trwy gyfres o gyfatebol gwrandawiadau.

Modiwlau

Gwrandawiadau

Proses gwneud penderfyniadau craidd y DU a Llywodraethu Gwleidyddol – Gogledd Iwerddon (Modiwl 2C) – Gwrandawiadau Cyhoeddus

  • Dyddiad: 30 Ebrill 2024
  • Dechrau: 10:00yb
  • Modiwl: Gwneud penderfyniadau craidd y DU; llywodraethu gwleidyddol - Gogledd Iwerddon (Modiwl 2C)
  • Math: Cyhoeddus

Mae'r darllediad hwn wedi'i amserlennu. Byddwch yn gallu ei ffrydio isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd) o 10:00am ar 30 Ebrill 2024.

Bydd y darllediad ar gyfer y gwrandawiad hwn ar gael yn fuan.


Mae Pob Stori O Bwys

Rydym yn eich gwahodd i ddweud wrthym am eich profiadau o bandemig Covid-19.

Mae Pob Stori o Bwys yn ffurflen ar-lein sy'n gofyn i chi ddewis o restr o bynciau ac wedyn sôn wrthym am beth ddigwyddodd. Wrth gymryd rhan, rydych yn ein helpu i ddeall effaith Covid-19, ymateb yr awdurdodau, ac unrhyw wersi y gellir eu dysgu.

Dysgu rhagor a chymryd rhan

Newyddion

Diweddariadau o'r Ymchwiliad

Mae cannoedd o blant a phobl ifanc ar fin dweud wrth yr Ymchwiliad sut yr effeithiodd y pandemig arnynt

Mae gwaith Ymchwiliad Covid-19 y DU sy’n ymchwilio i effaith y pandemig ar blant a phobl ifanc wedi cymryd cam mawr ymlaen. Mae prosiect Lleisiau Plant a Phobl Ifanc bellach yn barod i ddechrau clywed gan gannoedd o blant a phobl ifanc, 9-22 oed, am sut yr effeithiodd y pandemig arnynt.  

  • Dyddiad: 15 Ebrill 2024

Diweddariad: Gwrandawiad rhagarweiniol ar gyfer Effaith y Pandemig ar systemau Gofal Iechyd ar draws y DU (Modiwl 3) ym mis Ebrill

Bydd yr Ymchwiliad yn cynnal gwrandawiad rhagarweiniol pellach ar gyfer ei ymchwiliad i 'Effaith y Pandemig ar systemau Gofal Iechyd ar draws y DU' (Modiwl 3).

  • Dyddiad: 5 Ebrill 2024

Diweddariad ar yr ymchwiliad: Cadarnhawyd gwrandawiadau cyhoeddus ar gyfer pum ymchwiliad hyd at haf 2025

Heddiw, mae Cadeirydd Ymchwiliad Covid-19 y DU, y Farwnes Hallett, wedi nodi mwy o fanylion am yr amserlen ar gyfer gwrandawiadau cyhoeddus mewn pum ymchwiliad i redeg hyd at haf 2025.

  • Dyddiad: 26 Mawrth 2024

Darganfyddwch am:

Cyhoeddiadau a thystiolaeth

Mae ein llyfrgell ddogfennau'n cadw'r holl gyhoeddiadau a thystiolaeth sy'n ymwneud ag archwiliadau a rhedeg yr Ymchwiliad.

Modiwlau

Gwybodaeth am bynciau’r ymchwiliadau (modiwlau) a gaiff eu harchwilio i gyflawni nodau’r Ymchwiliad.

Gylch Gorchwyl

Maer' ymchwiliad wedi derbyn ei Gylch Gorchwyl terfynol, sy'n gosod y pynciau ar gyfer archwiliadau'r Ymchwiliad i ymateb y DU i'r pandemig.