Testuj, śledź i izoluj (moduł 7)


Moduł 7 został otwarty we wtorek, 19 marca 2024 r. W tym module przyjrzymy się podejściu do testowania, śledzenia i izolacji przyjętemu podczas pandemii oraz przedstawimy zalecenia dotyczące tego podejścia.

Moduł uwzględni polityki i strategie opracowane i wdrożone w celu wsparcia systemu testowania, śledzenia i izolowania przez rząd Wielkiej Brytanii i zdecentralizowane administracje. Uwzględni decyzje podjęte przez kluczowe organy, inne dostępne opcje lub technologie oraz czynniki, które mogły mieć wpływ na zgodność z przepisami publicznymi.

Proces składania wniosków o zostanie Głównym Uczestnikiem Modułu 7 rozpocznie się 19 marca 2024 r. i zakończy 26 kwietnia 2024 r.

Przesłuchania w ramach modułu 7 odbędą się wiosną 2025 r.

Nadchodzące lub przeszłe daty przesłuchań dla tego modułu można sprawdzić w Zapytaniu strona rozpraw.

Powiązane dokumenty