Cyswllt


Cysylltu â ni trwy'r e-bost

Os hoffech roi adborth i'r Ymchwiliad, neu os hoffech gysylltu â ni am unrhyw agwedd ar ein gwaith, gallwch anfon e-bost atom yn contact@covid19.public-inquiry.uk.

Caiff mewnflwch e-bost yr Ymchwiliad ei fonitro o ddydd Llun i ddydd Gwener, drwy gydol y diwrnod gwaith.

Cysylltu â ni trwy'r post

Os hoffech chi gysylltu â'r Ymholiad drwy'r post, gallwch ddefnyddio'r cyfeiriad canlynol:

FREEPOST
Ymchwiliad Cyhoeddus Covid-19 y DU

Gallai’r Ymchwiliad wrthod ymateb i ohebiaeth sydd yn anaddas, yn ddifrïol neu’n sarhaus.

Cwynion

Os ydych yn anfodlon ar y gwasanaeth a gewch gan yr Ymholiad, cyfeiriwch at ein trefn gwyno.

Ymholiadau'r cyfryngau

Os ydych yn newyddiadurwr achrededig gallwch anfon e-bost atom ar media@covid19.public-inquiry.uk neu ffoniwch ni ar +44 7548 955 886.