Dogfennau

Dewch o hyd i'r holl ffeiliau a dogfennau a gyhoeddwyd gan Ymchwiliad Covid-19 y DU hyd yma.

Tabl Dogfennau

Dogfen Math Crynodeb Dyddiad Lawrlwytho
Preliminary Hearing Expenses Policy (Cymru) Dogfen This document outlines the Inquiry's expenses policy for the preliminary hearings (in Welsh) 23/09/2022 Download (PDF, 522KB)
Preliminary Hearing Expenses Policy Dogfen This document outlines the Inquiry's expenses policy for the preliminary hearings 23/09/2022 Download (PDF, 521KB)
Hearing Covid-19 Guidance Policy (Cymru) Dogfen This document outlines the Inquiry's Covid-19 policy at the hearings in Welsh 23/09/2022 Lawrlwytho (PDF, 1402KB)
Hearing Covid-19 Guidance Policy Dogfen This document outlines the Inquiry's Covid-19 policy at the hearings 23/09/2022 Download (PDF, 234KB)
Modiwl 2 Amlinelliad Dros Dro o'r Cwmpas Dogfen This document outlines the provisional scope of Module 2 31/08/2022 Lawrlwytho (PDF, 216KB)
Modiwl 2A Amlinelliad Dros Dro o'r Cwmpas (Yr Alban) Dogfen This document outlines the provisional scope of Module 2A 31/08/2022 Lawrlwytho (PDF, 216KB)
Modiwl 2B Amlinelliad Dros Dro o'r Cwmpas (Cymru) Dogfen This document outlines the provisional scope of Module 2B 31/08/2022 Lawrlwytho (PDF, 216KB)
Modiwl 2C Amlinelliad Dros Dro o'r Cwmpas Dogfen This document outlines the provisional scope of Module 2C 31/08/2022 Lawrlwytho (PDF, 216KB)
UK Covid-19 Inquiry Management Statement Dogfen This document is a management statement from the UK Covid-19 Inquiry which sets out clear roles and responsibilities. 25/08/2022 Download (PDF, 190KB)
Protocol for the Transfer and Handling of Documents Dogfen This document states the Inquiry's protocol for the transfer and handling of documents 29/07/2022 Download (PDF, 169KB)
Module 1 Provisional Outline of Scope Dogfen This document outlines the provisional scope of Module 1 21/07/2022 Lawrlwytho (PDF, 187KB)
UK Covid-19 Inquiry Core Participant protocol Dogfen This protocol relates to the role of a Core Participant and how to apply to become a Core Participant 21/07/2022 Lawrlwytho (PDF, 395KB)
Baroness Hallett's opening statement Dogfen On the 21st July 2022, the Chair of the Inquiry opened the Inquiry to the Public. This document outlines the statement that was made 21/07/2022 Link to Opening Statement
Letter from the Chair to the Prime Minister regarding the Inquiry's Draft Terms of Reference Llythyr On the 11th March 2022, the Chair of the Inquiry wrote to the Prime Minister to discuss launching a consultation on the draft Terms of Reference 19/07/2022 Download (PDF, 266KB)
Letter from the Prime Minister to the Chair regarding the Inquiry's Draft Terms of Reference Llythyr On the 10th March 2022, the Prime Minister wrote to the Chair of the Inquiry to discuss the devolved administrations' amendments to the draft Terms of Reference 19/07/2022 Download (PDF, 236KB)
Letter from the Prime Minister to the Chair regarding the Inquiry's Draft Terms of Reference Llythyr On the 4th February 2022, the Prime Minister wrote to the Chair of the Inquiry to discuss the Chair's amendments to the draft Terms of Reference 19/07/2022 Download (PDF, 94KB)
Letter from the Chair to the Prime Minister regarding the Inquiry's Draft Terms of Reference Llythyr On the 10th January 2022, the Chair of the Inquiry wrote to the Prime Minister to discuss the Chair's amendments to the draft Terms of Reference 19/07/2022 Download (PDF, 121KB)
Draft Terms of Reference with Chair's Amendments Llythyr On the 10th January 2022, the Chair of the Inquiry wrote to the Prime Minister to share her amendments to the draft Terms of Reference 19/07/2022 Download (PDF, 83KB)
Letter from Baroness Hallett to the Prime Minister accepting her appointment as Inquiry Chair Llythyr On the 16th December 2021, Baroness Hallett wrote to the Prime Minister to accept her appointment as Inquiry Chair 19/07/2022 Download (PDF, 87KB)
Letter from the Prime Minister to Baroness Hallett appointing her Inquiry Chair Llythyr On the 15th December 2021, the Prime Minister wrote to Baroness Hallett to appoint her as Inquiry Chair 19/07/2022 Download (PDF, 71KB)
UK Covid-19 Inquiry Gylch Gorchwyl Dogfen Ar 28 Mehefin 2022, cadarnhaodd y Prif Weinidog y Cylch Gorchwyl ar gyfer Ymchwiliad Covid-19 y DU. 28/06/2022 Dolen i'r Gylch Gorchwyl
Llythyr gan y Prif Weinidog at Gadeirydd yr Ymchwiliad ynghylch Cylch Gorchwyl yr Ymchwiliad Llythyr Ar 28 Mehefin 2022, ysgrifennodd Prif Weinidog y DU at Gadeirydd yr Ymchwiliad i gadarnhau’r Cylch Gorchwyl ar gyfer Ymchwiliad Covid-19 y DU. 28/06/2022
Llythyr gan y Prif Weinidog at Gadeirydd yr Ymchwiliad ynghylch Cylch Gorchwyl yr Ymchwiliad (Cymru/Welsh) Llythyr Ar 28 Mehefin 2022, ysgrifennodd Prif Weinidog y DU at Gadeirydd yr Ymchwiliad i gadarnhau’r Cylch Gorchwyl ar gyfer Ymchwiliad Covid-19 y DU. 28/06/2022 Download (PDF, 14KB)
Llythyr gan Gadeirydd yr Ymchwiliad at y Prif Weinidog ar ei newidiadau a argymhellir i Gylch Gorchwyl yr Ymchwiliad Llythyr Ar 12 Mai 2022, ysgrifennodd Cadeirydd yr Ymchwiliad at y Prif Weinidog gyda’i hargymhellion ar y Cylch Gorchwyl. 12/05/2022 Dolen i'r Llythyr
Ymgynghoriad ar y Cylch Gorchwyl drafft - crynodeb o ymatebion Adroddiad Adroddiad cryno ar ganfyddiadau ymgynghoriad y Cylch Gorchwyl gan gynnwys argymhellion. 12/05/2022 Dolen i'r Adroddiad
Dadansoddiad o ymatebion ymgynghori gan Alma Economics Adroddiad Dadansoddiad annibynnol gan Alma Economics ar yr ymgynghoriad Cylch Gorchwyl. 12/05/2022 Lawrlwytho (PDF, 1MB)
Trawsgrifiadau o gyfarfodydd ymgynghori Trawsgrifiadau Trawsgrifiadau o'r cyfarfodydd ymgynghori gyda chynrychiolwyr o lawer o wahanol sectorau megis elusennau, undebau, grwpiau ffydd, addysg a gofal iechyd 12/05/2022 Dolen i Trawsgrifiadau
Protocol Costau Ymholiad Covid-19 y DU Dogfen Mae'r protocol hwn yn ymwneud â chynrychiolaeth gyfreithiol ar draul y cyhoedd ac yn dilyn penderfyniad i wneud dyfarniad, yr asesiad o dreuliau cyfreithiol sy'n dod yn daladwy oddi tano. 21/03/2022 Lawrlwytho (PDF, 564KB)
S40 Penderfyniad gan y Prif Weinidog Dogfen Hysbysiad o Benderfyniad gan y Prif Weinidog i Gadeirydd yr Ymchwiliad Covid-19 o dan adran 40(4) o Ddeddf Ymchwiliadau 2005 21/03/2022 Lawrlwytho (PDF, 77KB)
Cylch Gorchwyl Drafft ar gyfer Ymgynghori Dogfen Cylch Gorchwyl drafft yr Ymchwiliad sydd wedi'i gyhoeddi gan y Prif Weinidog. 11/03/2022 Lawrlwytho (PDF, 161KB)
Dogfen Trosolwg Ymgynghori Dogfen Mae'r ddogfen hon yn rhoi trosolwg o'r ymgynghoriad a'r safbwyntiau rydym yn eu ceisio. 11/03/2022 Lawrlwytho (PDF, 148KB)
Llythyr agored i'r Cyhoedd gan Gadeirydd yr Ymchwiliad Llythyr Mae'r Cadeirydd wedi ysgrifennu at y cyhoedd yn nodi sut y mae'n bwriadu bwrw ymlaen â'r ymgynghoriad cyhoeddus. 11/03/2022 Lawrlwytho (PDF, 383KB)
Llythyr oddi wrth y Cyfarwyddwr Cyffredinol, Priodoldeb a Moeseg yn Swyddfa'r Cabinet at Gyfarwyddwr tîm sefydlu Ymchwiliad Covid-19 y DU Llythyr Ar 8 Chwefror 2022, atebodd y Cyfarwyddwr Cyffredinol, Priodoldeb a Moeseg yn Swyddfa'r Cabinet i Gyfarwyddwr tîm sefydlu Ymchwiliad Covid-19 y DU am y camau sy'n cael eu cymryd i sicrhau bod cofnodion sy'n berthnasol i'r Ymchwiliad yn cael eu cadw ar draws y llywodraeth. 08/02/2022 Lawrlwytho (PDF, 159KB)
Llythyr at Gyfarwyddwr Cyffredinol, Priodoldeb a Moeseg yn Swyddfa'r Cabinet Llythyr Ar 20 Ionawr 2022, fe wnaeth Cyfarwyddwr tîm sefydlu Ymchwiliad Covid-19 y DU ysgrifennu at y Cyfarwyddwr Cyffredinol, Priodoldeb a Moeseg yn Swyddfa'r Cabinet i ofyn i gofnodion ar draws y llywodraeth gael eu cadw. 20/01/2022 Lawrlwytho (PDF, 267KB)