Sector gofal (Modiwl 6)


Agorodd Modiwl 6 ar 12 Rhagfyr 2023. Bydd y modiwl hwn yn ymchwilio i effaith y pandemig ar y sector gofal cymdeithasol oedolion a ariennir yn gyhoeddus ac yn breifat yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon. Bydd yn ystyried canlyniadau penderfyniadau’r llywodraeth – gan gynnwys cyfyngiadau a osodwyd – ar y rhai sy’n byw ac yn gweithio yn y sector gofal, yn ogystal â phenderfyniadau ynghylch capasiti mewn ysbytai a phreswylwyr mewn cartrefi gofal i oedolion a chartrefi preswyl.

Bydd hefyd yn mynd i’r afael â’r camau a gymerwyd mewn cartrefi gofal i oedolion a chartrefi preswyl i atal lledaeniad Covid-19 ac yn archwilio gallu’r sector gofal oedolion i ymateb i’r pandemig. Mae rhagor o fanylion wedi'u cynnwys yn y cwmpas dros dro ar gyfer Modiwl 6, a gyhoeddir ar y Gwefan yr ymchwiliad.

Mae'r ffenestr ymgeisio Cyfranogwr Craidd bellach ar gau.

Mae Cyfranogwr Craidd yn unigolyn, neu sefydliad sydd â diddordeb penodol yng ngwaith yr Ymchwiliad.

Gall Cyfranogwyr Craidd weld tystiolaeth sy'n berthnasol i'r ymchwiliad hwn, gwneud datganiadau agoriadol a chau yng ngwrandawiadau'r Ymchwiliad ac awgrymu llinell holi.

Nod yr Ymchwiliad yw cynnal gwrandawiadau rhagarweiniol ar gyfer Modiwl 6 yn 2025, gyda gwrandawiadau cyhoeddus yn cael eu cynnal rhwng dydd Llun 30 Mehefin a dydd Iau 31 Gorffennaf 2025.

Bydd y gwrandawiadau yn cael eu cynnal yn Dorland House, 121 Westwood Terrace, Llundain, W2 6BU (map). Mae pob gwrandawiad yn agored i'r cyhoedd eu mynychu. gwybodaeth am sut i fynychu ar gael ar y wefan.

Mewn gwrandawiadau rhagarweiniol, mae Cadeirydd yr Ymchwiliad yn gwneud penderfyniadau am sut y bydd ymchwiliadau'n rhedeg. Nid yw'r Ymchwiliad yn clywed tystiolaeth yn y gwrandawiadau hyn. Bydd cyflwyniadau gan y Cwnsler i'r Ymchwiliad a Chyfranogwyr Craidd i helpu paratoi ar gyfer y gwrandawiadau cyhoeddus, lle clywir tystiolaeth