Pagsubok, Pagsubaybay at Ihiwalay (Module 7)


Binuksan ang Module 7 noong Martes, Marso 19, 2024. Ang modyul na ito ay titingnan, at gagawa ng mga rekomendasyon sa, diskarte sa pagsubok, pagsubaybay at paghihiwalay na pinagtibay sa panahon ng pandemya.

Isasaalang-alang ng module ang mga patakaran at istratehiya na binuo at ipinakalat upang suportahan ang pagsubok, pagsubaybay at paghihiwalay ng sistema ng UK Government at ng Devolved Administration. Isasaalang-alang nito ang mga desisyong ginawa ng mga pangunahing katawan, iba pang mga opsyon o teknolohiya na magagamit at mga salik na maaaring nakaimpluwensya sa pagsunod ng publiko.

Ang proseso ng aplikasyon para maging Core Participant para sa Module 7 ay magbubukas sa 19 March 2024 at magsasara sa 26 April 2024.

Ang mga pagdinig sa Module 7 ay magaganap sa tagsibol 2025.

Ang mga darating o nakalipas na petsa ng pagdinig para sa modyul na ito ay maaring tingnan sa Inquiry's pahina ng mga pagdinig.

Mga kaugnay na dokumento