ਟੈਸਟ, ਟਰੇਸ ਅਤੇ ਆਈਸੋਲੇਟ (ਮੋਡਿਊਲ 7)


ਮੌਡਿਊਲ 7 ਮੰਗਲਵਾਰ 19 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੋਡੀਊਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਟਰੇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਮੋਡੀਊਲ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਟੈਸਟ, ਟਰੇਸ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਉਪਲਬਧ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਜਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।

ਮਾਡਿਊਲ 7 ਲਈ ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 19 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ ਅਤੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਾਡਿਊਲ 7 ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਸੰਤ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮੋਡੀਊਲ ਲਈ ਆਗਾਮੀ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਨਾ.

ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼