Cydnerthedd a pharatoi (Modiwl 1)


Agorodd Modiwl 1 ar 21 Gorffennaf 2022 ac mae wedi'i ddynodi i ystyried y parodrwydd ar gyfer y pandemig. Mae'n asesu a oedd cynllun digonol ar gyfer y pandemig ac a oedd y DU yn gwbl barod ar gyfer y posibilrwydd hwnnw. Bydd y modiwl hwn yn cyffwrdd ar y system gyfan o argyfyngau sifil gan gynnwys adnoddau, rheoli risg a pharodrwydd ar gyfer pandemig. Bydd yn craffu ar benderfyniadau’r llywodraeth mewn perthynas â chynllunio ac yn ceisio nodi gwersi y gellir eu dysgu.

Mae'r broses ymgeisio i ddod yn Gyfranogwr Craidd ar gyfer Modiwl 1 bellach wedi cau. Gellir gweld dyddiadau gwrandawiadau sydd ar ddod neu yn y gorffennol ar gyfer y modiwl hwn ar yr Ymchwiliadau tudalen gwrandawiadau.

Amserlen gwrandawiadau cyhoeddus Modiwl 1