Katatagan at kahandaan (Module 1)


Binuksan ang Module 1 noong Hulyo 21, 2022 at itinalaga upang tingnan ang paghahanda para sa pandemya. Sinusuri nito kung ang pandemya ay maayos na naplano at kung ang UK ay sapat na handa para sa kaganapang iyon. Tatalakayin ng modyul na ito ang buong sistema ng mga emerhensiyang sibil kabilang ang resourcing, pamamahala sa peligro at kahandaan sa pandemya. Susuriin nito ang paggawa ng desisyon ng pamahalaan na may kaugnayan sa pagpaplano at magsisikap na tukuyin ang mga aral na maaaring matutunan.

Ang proseso ng aplikasyon para maging Core Participant para sa Module 1 ay sarado na ngayon. Ang mga darating o nakalipas na petsa ng pagdinig para sa modyul na ito ay maaring tingnan sa Inquiry's pahina ng mga pagdinig.

Talakayan ng mga pampublikong pagdinig ng Module 1

Mga kaugnay na dokumento

Mga kaugnay na pagdinig