Gwydnwch a pharodrwydd (Modiwl 1) – Gwrandawiadau Rhagarweiniol


Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

Diwrnod Agenda
4 Hydref 22
Amser cychwyn 10:00 am
Bore

Sylwadau rhagarweiniol o'r Gadair

Diweddariad gan Gwnsler yr Ymchwiliad ynghylch:

  • Cychwyn yr Ymchwiliad
  • Dynodi Cyfranogwyr Craidd
  • Amlinelliad Dros Dro o'r Sgôp ar gyfer Modiwl 1
  • Rheol 9 Cais
  • Datgeliad i Gyfranogwyr Craidd
  • Cyfarwyddo Tystion Arbenigol
  • Yr Ymarfer Gwrando
  • Coffadwriaeth
  • Dyddiadau Gwrandawiadau yn y Dyfodol

Cyflwyniadau gan Gyfranogwyr Craidd

Prynhawn Dim sesiwn
Amser gorffen 4:30pm