Gwydnwch a pharodrwydd (Modiwl 1) – Gwrandawiadau Rhagarweiniol


Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Agenda

10:00 am

Sylwadau rhagarweiniol o'r Gadair

10:15 am

Diweddariad gan Gwnsler yr Ymchwiliad ynghylch:

 • Cychwyn yr Ymchwiliad
 • Dynodi Cyfranogwyr Craidd
 • Amlinelliad Dros Dro o'r Sgôp ar gyfer Modiwl 1
 • Rheol 9 Cais
 • Datgeliad i Gyfranogwyr Craidd
 • Cyfarwyddo Tystion Arbenigol
 • Yr Ymarfer Gwrando
 • Coffadwriaeth
 • Dyddiadau Gwrandawiadau yn y Dyfodol

11:15 am

Cyflwyniadau gan Gyfranogwyr Craidd

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Agenda

10:30 am

Sylwadau rhagarweiniol o'r Gadair

10:45 am

Diweddariad gan Gwnsler yr Ymchwiliad, ynghylch:

 • Ceisiadau Rheol 9
 • Datgeliad i Gyfranogwyr Craidd
 • Braint Seneddol
 • Cyfarwyddyd tystion arbenigol
 • Tystion ac amserlen gwrandawiad
 • Gweithdrefn cynnig tystiolaeth a Rheol 10
 • Datganiadau Agoriadol a Chau
 • Yr Ymarfer Gwrando – Mae Pob Stori o Bwys
 • Coffadwriaeth

1:00 yp

Cyflwyniadau gan Gyfranogwyr Craidd

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Agenda

10:30 am

Sylwadau rhagarweiniol o'r Gadair

10:45 am

Diweddariad gan Gwnsler yr Ymchwiliad, ynghylch:

 • Panelwyr
 • Diweddariad ar geisiadau Rheol 9
 • Datgeliad i Gyfranogwyr Craidd
 • Gweithdrefn cynnig tystiolaeth a phroses cyn Rheol 10
 • Rhestr o Faterion a rhestr dros dro o dystion
 • Tystion arbenigol
 • Ffilmiau Mae Pob Stori o Bwys, Coffâd ac Effaith

12:00 am

Cyflwyniadau gan Gyfranogwyr Craidd