Gwydnwch a pharodrwydd (Modiwl 1) – Gwrandawiadau Cyhoeddus


Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

10:00 am

 • Sylwadau agoriadol y Cadeirydd
 • Datganiad Agoriadol gan Gwnsler yr Ymchwiliad
 • Datganiadau Agoriadol gan Gyfranogwyr Craidd

2:00 yp

 • Datganiadau Agoriadol gan Gyfranogwyr Craidd

Sylwch fod yr amseriadau yn rhai dros dro a gallant newid.

Ffilm Effaith Modiwl 1

Cafodd y ffilm ganlynol ei dangos yn ystod y gwrandawiad cyhoeddus cyntaf ar 13 Mehefin 2023. Yn ei sylwadau agoriadol, dywedodd y Cadeirydd, y Farwnes Hallett:

“Mewn eiliad rydyn ni'n mynd i wylio ein ffilm effaith gyntaf - lle mae pobl o bob rhan o bedair gwlad y DU yn siarad am yr effaith ddinistriol y mae'r pandemig wedi'i chael arnyn nhw a'u hanwyliaid.

“Mae’r ffilm yn hynod deimladwy. Mae'n golygu bod pobl yn siarad yn glir iawn am eu dioddefaint a'u colled - mewn ffordd a fydd yn dod ag atgofion anodd iawn yn ôl i lawer o bobl.

“Rwyf am ddiolch i bawb a gytunodd i gael eu ffilmio fel rhan o hyn – gan gynnwys y rhai nad ydynt wedi’u cynnwys yn y ffilm gyntaf hon. Ni allaf ond dychmygu pa mor anodd oedd hi i ail-fyw'r profiadau hynny o flaen camera. Ond credwch, roedd yn werth chweil. Rydych chi wedi cofnodi eich profiad ar gyfer y dyfodol ac wedi fy rhybuddio am faterion y mae angen i mi eu harchwilio.”

Mae'r ffilm hon yn cynnwys deunydd sy'n peri gofid. Mae gan wefan yr Ymchwiliad wybodaeth am nifer o sefydliadau sy’n darparu cymorth ar wahanol faterion. Cysylltwch ag un ohonyn nhw os oes angen help arnoch chi.

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

10:00 am

 • Datganiadau Agoriadol gan Gyfranogwyr Craidd

2:00 yp

 • Yr Athro Jimmy Whitworth a Dr. Charlotte Hammer (Arbenigwyr)

Sylwch fod yr amseriadau yn rhai dros dro a gallant newid.

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

10:00 am

 • Yr Athro David Heymann (Arbenigwr)

2:00 yp

 • Bruce Mann a'r Athro David Alexander (Arbenigwyr)

Sylwch fod yr amseriadau yn rhai dros dro a gallant newid.

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

10:00 am

 • Yr Athro Syr Michael Marmot a'r Athro Clare Bambra (Arbenigwyr)

2:00 yp

 • Katharine Hammond (Cyn Gyfarwyddwr yr Ysgrifenyddiaeth Argyfyngau Sifil Posibl)

Sylwch fod yr amseriadau yn rhai dros dro a gallant newid.

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

11:00 am

 • David Cameron (Cyn Brif Weinidog 2010-2016)
 • Syr Chris Wormald (Ysgrifennydd Parhaol DHSC)

2:00 yp

 • Clara Swinson (Cyfarwyddwr Cyffredinol yn DHSC a Chadeirydd Bwrdd Rhaglen Parodrwydd Ffliw Pandemig (PIPP))

Sylwch fod yr amseriadau yn rhai dros dro a gallant newid.

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

10:00 am

 • Oliver Letwin (Cyn Weinidog Polisi’r Llywodraeth rhwng 2010 a 2016 a chyn Ganghellor Dugiaeth Caerhirfryn rhwng 2014 a 2016)
 • George Osborne (Cyn Ganghellor 2010-2016)

2:00 yp

 • Y Fonesig Sally Davies (Cyn Brif Swyddog Meddygol 2010-2019)

Sylwch fod yr amseriadau yn rhai dros dro a gallant newid.

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

10:00 am

 • Syr Mark Walport (Cyfarwyddwr Ymddiriedolaeth Wellcome o 2003-2013. Prif Wyddonol y Llywodraeth
  Cynghorydd (GCSA) Ebrill 2013 i Medi 2017)
 • Oliver Dowden (Dirprwy Brif Weinidog presennol a chyn Ysgrifennydd Seneddol Swyddfa’r Cabinet 2018-2019 a Gweinidog y Cabinet 2019-2020)

2:00 yp

 • Jeremy Hunt AS (Cyn Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd 2012-2018 a’r Canghellor presennol)

Sylwch fod yr amseriadau yn rhai dros dro a gallant newid.

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

10:00 am

 • Roger Hargreaves (Cyfarwyddwr Presennol yr Uned COBR)
 • Syr Chris Whitty (CMO presennol ers 2019)

2:00 yp

 • Syr Patrick Vallance (Cyn CSA Ebrill 2018 i Mawrth 2023)
 • Dr Jim McMenamin (Cyn Gyfarwyddwr Clinigol Dros Dro ac arweinydd strategol ar gyfer y tîm Feirysol Anadlol o fewn Health Protection Scotland a nawr Pennaeth Gwasanaeth Heintiau yn Public Health Scotland)

Sylwch fod yr amseriadau yn rhai dros dro a gallant newid.

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

10:30 am

 • Emma Reed (Cyfarwyddwr Parodrwydd Argyfwng a Diogelu Iechyd yn DHSC)
 • Rosemary Gallagher MBE (Arweinydd Proffesiynol Atal a Rheoli Heintiau yn y Coleg Nyrsio Brenhinol)

2:00 yp

 • Y Fonesig Jenny Harries (Prif Weithredwr UKHSA a chyn Ddirprwy Brif Swyddog Meddygol 2019-2021)

Sylwch fod yr amseriadau yn rhai dros dro a gallant newid.

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

10:00 am

 • Matt Hancock AS (Cyn Weinidog Iechyd 2018-2021)

2:00 yp

 • Duncan Selbie mynychu o bell (Cyn Brif Weithredwr Public Health England 2013-2020)

Sylwch fod yr amseriadau yn rhai dros dro a gallant newid.

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

10:00 am

 • Gillian Russell (Cyfarwyddwr Cymunedau Diogelach yn Scottish Gov 2015-2020 a Chyfarwyddwr presennol y Gweithlu Iechyd)
 • Caroline Lamb (Prif Weithredwr GIG yr Alban a Chyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gofal Cymdeithasol)

2:00 yp

 • Jeanne Freeman mynychu o bell (Cyn Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Chwaraeon – Scottish Gov 2018-2021)

Sylwch fod yr amseriadau yn rhai dros dro a gallant newid.

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

10:00 am

 • Syr Jeremy Farrar mynychu o bell (Cyn Gyfarwyddwr Ymddiriedolaeth Wellcome 2013-2023 a CSA cyfredol Sefydliad Iechyd y Byd)
 • Nicola Sturgeon (Cyn Brif Weinidog yr Alban 2014-2023 a chyn Ddirprwy Brif Weinidog yr Alban 2007-2014)

2:00 yp

 • John Swinney (Cyn Ddirprwy Brif Weinidog yr Alban 2014-2023)
 • Catherine Frances (Cyfarwyddwr Cyffredinol Llywodraeth Leol, Cydnerthedd a Chymunedau yn DLUHC)

Sylwch fod yr amseriadau yn rhai dros dro a gallant newid.

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

2:00 yp

 • Syr Frank Atherton (Prif Swyddog Meddygol Presennol Cymru ers 2014)
 • Andrew Goodall, Dr (Ysgrifennydd Parhaol Presennol Llywodraeth Cymru a chyn Gyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Phrif Weithredwr GIG Cymru ers 2014)

Sylwch fod yr amseriadau yn rhai dros dro a gallant newid.

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

10:00 am

 • Andrew Goodall, Dr (Ysgrifennydd Parhaol Presennol Llywodraeth Cymru a chyn Gyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Phrif Weithredwr GIG Cymru ers 2014)
 • Dr Quentin Sandifer (Cynghorydd Ymgynghorol ar Pandemig ac Iechyd Rhyngwladol yn Iechyd Cyhoeddus Cymru)
 • Vaughan Gething (Cyn Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Llywodraeth Cymru 2016-2021 a chyn Ddirprwy Weinidog Iechyd 2014-2016)

2:00 yp

 • Mark Drakeford (Prif Weinidog Cymru ers 2018)

Sylwch fod yr amseriadau yn rhai dros dro a gallant newid.

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

10:00 am

 • Catherine Calderwood mynychu o bell (Cyn Brif Swyddog Meddygol yr Alban 2015-2020)
 • Yr Athro Jim McManus (Llywydd Cymdeithas Cyfarwyddwyr Iechyd y Cyhoedd)
 • Kevin Fenton (Llywydd Cyfadran Iechyd y Cyhoedd y DU)

2:00 yp

 • Yr Athro Mark Woolhouse (Athro Epidemioleg Clefyd Heintus ym Mhrifysgol Caeredin)

Sylwch fod yr amseriadau yn rhai dros dro a gallant newid.

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

10:00 am

 • Dr. Denis McMahon (Ysgrifennydd Parhaol Swyddfa Weithredol Gogledd Iwerddon)
 • Reg Kilpatrick (Cyfarwyddwr Adran Llywodraeth Leol 2011-2020 a nawr Cyfarwyddwr Cyffredinol Adfer Covid a Llywodraeth Leol yn Llywodraeth Cymru)

2:00 yp

 • Robin Swann (Cyn Weinidog Iechyd GI rhwng 2020-2022)

Sylwch fod yr amseriadau yn rhai dros dro a gallant newid.

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

10:30 am

 • Claas Kirchhelle Dr (Arbenigwr)

2:00 yp

 •  Proffeswr Syr Michael McBride (Prif Swyddog Meddygol Gogledd Iwerddon ers 2006)

Sylwch fod yr amseriadau yn rhai dros dro a gallant newid.

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

10:00 am

 • y Farwnes Foster (Cyn Brif Weinidog Gogledd Iwerddon 2020-2021)

2:00 yp

 • Richard Pengelly (Cyn Ysgrifennydd Parhaol yr Adran Iechyd, Gogledd Iwerddon 2014-2022)

Sylwch fod yr amseriadau yn rhai dros dro a gallant newid.

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

10:00 am

 • Michelle O'Neill (Cyn Ddirprwy Brif Weinidog Gogledd Iwerddon rhwng 2020-2022 a Chyn Weinidog Iechyd 2016-2017)

2:00 yp

 • Mark Lloyd (Prif Weithredwr LGA), Chris Llewellyn (Prif Weithredwr WLGA) & Alison Allen (Prif Weithredwr NILGA)
 • Aidan Dawson (Prif Weithredwr Asiantaeth Iechyd Cyhoeddus Gogledd Iwerddon)

Sylwch fod yr amseriadau yn rhai dros dro a gallant newid.

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

10:00 am

 • Marcus Bell (Cyfarwyddwr Canolbwynt Cydraddoldeb y Llywodraeth)
 • Cae Melanie (Prif Swyddog Strategaeth a Pholisi y
  Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol)
 • Nigel Edwards (Prif Weithredwr Ymddiriedolaeth Nuffield)
 • Richard Horton (Golygydd Pennaeth y Lancet, cyfnodolyn meddygol ac awdur)

2:00 yp

 • Michael Gove (Cyn Ganghellor Dugiaeth Caerhirfryn 2019-2021 ac Ysgrifennydd Gwladol DEFRA 2017-2019)

Sylwch fod yr amseriadau yn rhai dros dro a gallant newid.

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

10:30 am

 • Kate Bell (Ysgrifennydd Cyffredinol Cynorthwyol Cyngres yr Undebau Llafur)
 • Gerry Murphy (Ysgrifennydd Cyffredinol Cynorthwyol Cyngres Masnach Iwerddon
  Undebau)

2:00 yp

 • Proffeswr Philip Banfield (Cadeirydd cyngor DU Cymdeithas Feddygol Prydain)
 • Dr Jennifer Dixon (Prif Weithredwr y Sefydliad Iechyd)
 • Michael Adamson (Prif Weithredwr y Groes Goch Brydeinig)

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

10:00 am

 • Matt Fowler (Covid-19 Teuluoedd dros Gyfiawnder mewn Profedigaeth)
 • Jane Morrison mynychu o bell (Profedigaeth Covid yr Alban)
 • Anna-Louise Marsh-Rees (Covid-19 Teuluoedd dros Gyfiawnder Cymru mewn Profedigaeth)
 • Brenda Doherty (Teuluoedd dros Gyfiawnder mewn Profedigaeth Covid-19 Gogledd Iwerddon)

2:00 yp

 • Datganiadau cloi gan Gyfranogwyr Craidd

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

10:00 am

 • Datganiadau cloi gan Gyfranogwyr Craidd

2:00 yp

 • Datganiadau cloi gan Gyfranogwyr Craidd