U adkaysiga iyo u diyaargarowga (Module 1)


Module 1 wuxuu furmay 21 Luulyo 2022 waxaana loo qoondeeyay inuu eego u diyaargarowga masiibada. Waxay qiimaynaysaa haddii masiibada si sax ah loo qorsheeyay iyo in UK ay si ku filan diyaar ugu tahay dhacdadaas. Qaybtani waxa ay taaban doontaa dhammaan nidaamka xaaladaha degdegga ah ee madaniga ah oo ay ku jiraan khayraadka, maaraynta khatarta iyo u diyaargarowga masiibada. Waxay baari doontaa go'aan qaadashada dowladda ee la xiriirta qorsheynta waxayna raadin doontaa inay aqoonsato casharrada la baran karo.

Habka codsiga si aad u noqoto ka qaybqaataha Muhiimka ah ee Module 1 hadda waa la xidhay. Taariikhaha dhageysiga soo socda ama hore ee cutubkan waxaa laga eegi karaa Weydiinta bogga dhegeysiga.

Module 1 Jadwalka dhagaysiga dadweynaha