Odporność i gotowość (moduł 1)


Moduł 1 został otwarty 21 lipca 2022 r. i ma na celu zbadanie gotowości na pandemię. Ocenia, czy pandemia została odpowiednio zaplanowana i czy Wielka Brytania była odpowiednio przygotowana na taką ewentualność. Ten moduł będzie dotyczył całego systemu sytuacji kryzysowych, w tym zasobów, zarządzania ryzykiem i gotowości na wypadek pandemii. Będzie analizować podejmowanie przez rząd decyzji dotyczących planowania i starać się zidentyfikować wnioski, z których można wyciągnąć wnioski.

Proces składania wniosków o status Głównego Uczestnika dla Modułu 1 został już zamknięty. Nadchodzące lub przeszłe terminy rozpraw dla tego modułu można zobaczyć w Zapytaniu strona rozpraw.

Harmonogram wysłuchań publicznych modułu 1