Si Baroness Hallett ay gumagawa ng mga rekomendasyon sa Punong Ministro sa Mga Tuntunin ng Sanggunian ng Pagtatanong

  • Nai-publish: 12 Mayo 2022
  • Mga Paksa: Konsultasyon, Mga Tuntunin ng Sanggunian

Ngayon, si Baroness Hallett, ang Tagapangulo ng UK Covid-19 Public Inquiry, ay sumulat sa Punong Ministro kasama ang kanyang mga iminungkahing pagbabago sa Mga Tuntunin ng Sanggunian para sa Pagtatanong.

Itinakda ng Mga Tuntunin ng Sanggunian ang balangkas para sa Pagtatanong. May kapangyarihan ang Inquiry na tuklasin ang mga isyu nang mas malalim bilang bahagi ng saklaw nito.

Ang Inquiry ay nagsagawa ng apat na linggong konsultasyon sa mga naulilang pamilya, mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor at publiko, at nakatanggap ng higit sa 20,000 mga tugon sa kung ano ang dapat tingnan ng Inquiry at kung paano ito dapat pumunta sa trabaho nito. Ang mga pagbabagong inirekomenda ni Baroness Hallett ay sumasalamin sa mga damdamin at karanasang ibinahagi sa panahon ng konsultasyon.

Hiniling ng Tagapangulo sa Punong Ministro na palawakin ang draft na Mga Tuntunin ng Sanggunian upang igalang ang mga umuulit na tema na lumitaw mula sa mga kontribusyon ng lahat ng mga nakibahagi sa konsultasyon. Kabilang dito ang pagpapalawak ng Mga Tuntunin ng Sanggunian upang isama ang:

1) Mga bata at kabataan, kabilang ang epekto sa edukasyon sa kalusugan, kagalingan at pangangalagang panlipunan at probisyon sa mga unang taon;

2) Mga epekto sa kalusugan ng isip at kagalingan ng populasyon ng UK

3) Pakikipagtulungan sa pagitan ng sentral na pamahalaan, Devolved Administration, lokal na awtoridad at boluntaryo at sektor ng komunidad.

Ang hindi pantay na epekto ng pandemya ay isang tema na malakas na dumating bilang mga tugon sa konsultasyon. Inirerekomenda din ni Baroness Hallett na muling i-frame ang Mga Tuntunin ng Sanggunian upang ilagay ang mga hindi pagkakapantay-pantay sa unahan nito upang ang pagsisiyasat sa hindi pantay na epekto ng pandemya ay tumakbo sa buong Pagtatanong.

Kapag naaprubahan na ng Punong Ministro ang huling Mga Tuntunin ng Sanggunian ng Pagtatanong, ito ay itatatag na may ganap na kapangyarihan sa ilalim ng 2005 Inquiries Act. Umaasa ang Inquiry na tatanggapin ng Punong Ministro ang inirerekumendang mga pagbabago nang buo, nang mabilis, upang masimulan ng Inquiry ang pormal na gawain nito.

Ang Pagtatanong ay nakatuon sa pagiging bukas, at ginagawa naming available sa publiko ang mga sumusunod na dokumento:

Ang sulat ng Tagapangulo sa Punong Ministro at isang buod na ulat ng tugon , na kinabibilangan ng mga inirerekomendang pagbabago.

Isang ulat na ginawa ng Alma Economics , isang kumpanya ng pagsusuri ng data, sa mga tugon sa konsultasyon.

Mga transcript para sa roundtable meeting kasama ang mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor.

Ito available ang update sa British Sign Language at Madaling Basahin ang format.

Mga kaugnay na dokumento