Liham mula sa Tagapangulo ng Pagtatanong sa Punong Ministro sa kanyang inirekomendang mga pagbabago sa Mga Tuntunin ng Sanggunian ng Pagtatanong

  • Nai-publish: 12 Mayo 2022
  • Uri: Lathalain
  • Module: Hindi maaari

Noong 12 Mayo 2022, sumulat ang Tagapangulo ng Pagtatanong sa Punong Ministro kasama ang kanyang mga rekomendasyon sa Mga Tuntunin ng Sanggunian.

I-download ang dokumentong ito