Buod ng ulat ng konsultasyon sa Mga Tuntunin ng Sanggunian

  • Nai-publish: 12 Mayo 2022
  • Uri: Lathalain
  • Module: Hindi maaari

Buod ng ulat sa mga natuklasan sa konsultasyon sa Mga Tuntunin ng Sanggunian kabilang ang mga rekomendasyon.

I-download ang dokumentong ito

Bersyon ng British Sign Language (BSL).