Bawat Kwento ay Mahalaga

Ang Bawat Story Matters ay ang iyong pagkakataon upang matulungan ang UK Covid-19 Inquiry na maunawaan ang iyong karanasan sa pandemya.


Naapektuhan ng pandemya ang bawat tao sa UK at, sa maraming kaso, ay patuloy na may pangmatagalang epekto sa mga buhay. Ang bawat isa sa aming mga karanasan ay natatangi at ito ang iyong pagkakataon na ibahagi ang epekto nito sa iyo, at sa iyong buhay, sa Inquiry.

Ibahagi ang aking kuwento

Maaari kang magbahagi ng marami o kasing liit na impormasyon hangga't sa tingin mo ay magagawa mo. At maaari mo itong simulan ngayon, at bumalik para tapusin ito kapag handa ka na.

Dapat na ikaw ay may edad na 18 o higit pa upang magamit ang form na ito. Alam ng Inquiry ang kahalagahan ng pag-unawa sa karanasan ng mga kabataan sa panahon ng pandemya. Ang Inquiry ay maghahatid ng isang pasadya at naka-target proyekto ng pananaliksik, direktang pakikinig mula sa mga bata at kabataan na pinaka-apektado ng pandemya, upang makatulong na ipaalam ang mga natuklasan at rekomendasyon nito.

Bakit ko dapat ibahagi ang aking karanasan?

Bagama't hindi namin mababago ang nakaraan, sa pamamagitan ng pagbabahagi ng iyong karanasan sa UK Covid-19 Inquiry, matutulungan mo kaming maunawaan at masuri kung ano ang nangyari sa iyo sa panahon ng pandemya. Makakatulong ito sa pagbuo ng mga rekomendasyon na maaaring makatulong sa mga susunod na henerasyon.

Maaari kang magbahagi ng marami o kasing liit na impormasyon hangga't sa tingin mo ay magagawa mo. Naiintindihan namin na maaaring mahirap ibalik ang ilan sa iyong mga karanasan. Maaari mong simulan ang form, i-save ang iyong pag-unlad at bumalik upang tapusin ito kapag handa ka na.

Oo – dahil kakaiba ang iyong pananaw. Hindi mo kailangang magkaroon ng Covid-19, o isang karanasan na direktang nauugnay sa virus. Nais naming maunawaan ang bawat aspeto ng pandemya upang makapagbahagi ka ng marami o kaunti hangga't gusto mo tungkol sa iyong buhay, iyong trabaho, iyong komunidad, iyong pamilya, iyong kapakanan. 

Ang bawat kuwentong ibinahagi ay magiging mahalaga sa paghubog ng mga rekomendasyon ng Inquiry at makakatulong sa amin na matuto ng mga aral para sa hinaharap.

Ang bawat kwentong ibinahagi sa amin ay ipunin, susuriin at gagawing mga ulat na may temang, na isusumite sa bawat may-katuturang imbestigasyon bilang ebidensya. Ang mga ulat ay magiging anonymised. 

Ang mga hindi kilalang bersyon ng iyong mga karanasan ay ia-archive ng UK Covid-19 Inquiry. Nangangahulugan ito na ang mga karanasang ibinahagi ay magiging bahagi ng makasaysayang rekord ng pandemya at magagamit din para sa mga susunod na mananaliksik. Aalisin at secure na maiimbak ang anumang mga detalyeng makakapagpakilala sa iyo kabilang ang mga pangalan, lugar at organisasyong binanggit mo.

Ang impormasyong ibinabahagi mo sa amin ay magiging mahalaga sa pagtulong sa amin na maunawaan ang epekto ng pandemya, gayunpaman, hindi isasaalang-alang ng Inquiry ang mga indibidwal na kaso ng pinsala o kamatayan.

Ibahagi ang aking kuwento

Bawat Story Matters ay mananatiling bukas sa kabuuan ng Inquiry at maaari mong sundan ang aming pag-unlad sa pamamagitan ng pag-sign up para sa aming newsletter o pagsunod sa aming mga social channel.

Suporta

Available ang tulong kung kailangan mo ito

Ang pagbabahagi ng iyong karanasan ay maaaring mag-trigger ng ilang mahirap na damdamin at emosyon, at mayroon kaming impormasyon sa mga organisasyon na makakatulong sa iyo sa isang pahina ng suporta sa aming website

Madaling Basahin

Ang Bawat Story Matters ay nasa Easy Read na format din.

Pumunta sa Easy Read

Humingi ng ibang format

Kung kailangan mo ang form na ito sa ibang format, mangyaring sabihin sa amin kung ano ang kailangan mo sa pamamagitan ng pag-email sa amin sa contact@covid19.public-inquiry.uk. Mangyaring huwag gamitin ang email address na ito upang ibahagi ang iyong karanasan sa Pagtatanong.

O maaari kang sumulat sa amin sa:
FREEPOST
UK Covid-19 Inquiry

Tungkol sa Bawat Kwento ay Mahalaga

(na may interpretasyong British Sign Language)