Makipag-ugnayan


Makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng email

Kung gusto mong makipag-ugnayan sa Inquiry tungkol sa trabaho nito, maaari kang mag-email sa amin sa contact@covid19.public-inquiry.uk.

Ang Inquiry email inbox ay sinusubaybayan mula Lunes hanggang Biyernes, sa buong araw ng trabaho.

Makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng post

Kung gusto mong makipag-ugnayan sa Inquiry sa pamamagitan ng post, maaari mong gamitin ang sumusunod na address:

FREEPOST
UK Covid-19 Pampublikong Pagtatanong

Maaaring tumanggi ang Inquiry na tumugon sa anumang bagay na hindi nararapat, mapang-abuso o mapang-abuso.

Mga katanungan sa media

Kung ikaw ay isang akreditadong mamamahayag maaari kang mag-email sa amin sa media@covid19.public-inquiry.uk o tawagan kami sa +44 7548 955 886.