Istruktura ng Pagtatanong

Upang payagan ang isang buo at nakatutok na pagsusuri sa lahat ng iba't ibang aspeto ng pandemya na saklaw ng Mga Tuntunin ng Sanggunian, nagpasya si Baroness Hallett na hatiin ang pagsisiyasat ng Inquiry sa Mga Module.


Ang Mga Module ng Pagtatanong ay inanunsyo at pagkatapos ay bubuksan sa pagkakasunud-sunod, pagkatapos ay isasaalang-alang ang mga aplikasyon ng Pangunahing Kalahok. Ang bawat module ay may kaukulang paunang pagdinig at buong pagdinig, ang mga detalye nito ay inilathala ng Inquiry.

Mga module sa hinaharap

Ang mga karagdagang module ay iaanunsyo sa mga darating na buwan, kung saan ang pangunahing impormasyon ay ia-upload sa pahinang ito. Sisiyasatin ng bawat module ang mga isyu sa kabuuan ng UK, kabilang ang mga devolved administration ng Scotland, Wales at Northern Ireland. Saklaw nito ang parehong mga isyu sa 'system' at 'epekto' sa buong UK kabilang ang:

  • Ang mga tugon sa negosyo at pananalapi ng Pamahalaan
  • Mga hindi pagkakapantay-pantay sa kalusugan at ang epekto ng Covid-19
  • Iba pang mga pampublikong serbisyo, kabilang ang paghahatid ng frontline ng mga pangunahing manggagawa