Mga Madalas Itanong


Lapitan

Paano mapapanatiling updated ng Inquiry ang publiko?

Ang Inquiry ay mag-publish ng mga update sa trabaho nito, kabilang ang mga hinaharap na module at mga petsa ng pagdinig, sa website nito at mga social media channel.

Paano malalaman ng Inquiry ang tungkol sa mga epekto ng pandemya?

Ang Inquiry ay magtatalaga ng sarili nitong pananaliksik sa mga epekto ng pandemya at maghahanap din ng mga eksperto na gagawa ng mga ulat para sa pagsasaalang-alang sa mga pagdinig ng Inquiry.

Maaaring ibahagi ng mga tao ang kanilang karanasan sa pandemya sa Inquiry sa pamamagitan ng pagsasanay sa pakikinig ng Inquiry, mga karagdagang detalye, pati na rin kung paano makibahagi ay matatagpuan sa Bawat Kwento ay Mahalaga.

Istruktura ng Pagtatanong

Paano makakaapekto ang debolusyon sa Inquiry?

Ang UK Covid-19 Inquiry ay titingnan ang paghawak ng pandemya sa England, Wales, Scotland at Northern Ireland, at kabilang dito ang mga nakalaan at inilipat na usapin.

Ang isang hiwalay na Pagtatanong ay nagaganap sa Scotland, na susuriin ang mga lugar kung saan ipinadala ang patakaran sa Pamahalaang Scottish, gaya ng itinakda sa Mga Tuntunin ng Sanggunian nito. Makikipagtulungan ang UK Inquiry sa Scottish Inquiry upang maiwasan ang pagdoble ng ebidensya at mga natuklasan kung posible.

Ano ang isang module?

Hahatiin ng Inquiry ang mga pagsisiyasat nito sa mga seksyon, o mga module, na may iba't ibang paksa ng paksa. Titiyakin nito na ang mga pagsisiyasat ng Inquiry ay may sapat na lawak at lalim. Ang karagdagang impormasyon sa mga pagsisiyasat ng Inquiry ay matatagpuan dito pahina tungkol sa istruktura ng Pagtatanong.

Gaano karaming mga module ang magkakaroon?

Ang Inquiry ay nag-anunsyo ng tatlong module sa ngayon: 1) Resilience, planning at preparedness sa buong UK, 2) Core political decision making, at 3) Health care system.

Ang Inquiry ay mag-aanunsyo ng mga karagdagang module sa buong 2023. Malamang na sasaklawin ng mga ito ang parehong mga isyu sa 'system' at 'epekto' kabilang ang; mga bakuna, sektor ng pangangalaga, pagkuha ng gobyerno, pagsubok at pagsubaybay, negosyo ng gobyerno at mga tugon sa pananalapi sa buong UK; hindi pagkakapantay-pantay sa kalusugan, edukasyon, serbisyo publiko, pampublikong sektor.

Ang bawat module ay mag-iimbestiga sa mga isyu sa buong UK, kabilang ang mga devolved administration ng Scotland, Wales at Northern Ireland.

Mga pagdinig

Kailan magsisimula ang mga pagdinig?

Idinaos ng Inquiry ang una nitong paunang pagdinig para sa Module 1, noong 4 Oktubre 2022, ang mga ebidensiya na pampublikong pagdinig para sa Module na ito ay magsisimula sa Mayo 2023.

Parehong paunang at pampublikong pagdinig ay patuloy na gaganapin para sa iba pang mga Module sa buong 2023. Ang mga tiyak na petsa at oras para sa paparating na mga pagdinig at paunang pagdinig ay makikita sa Inquiry's home page.

Ano ang pagkakaiba ng preliminary at public hearings?

Ang paunang pagdinig ay isang pamamaraang pagdinig kung saan ang mga desisyon tungkol sa pamamaraan para sa pagsasagawa ng mga pampublikong pagdinig ay gagawin. Sa mga pampublikong pagdinig, pormal na diringgin ng Inquiry ang ebidensya, kabilang ang mula sa mga saksi sa ilalim ng panunumpa.

Paano masusunod ng publiko ang isang paunang pagdinig?

Ang isang livestream ng mga paunang pagdinig ay magiging available sa publiko sa tatlong minutong pagkaantala sa pamamagitan ng channel sa YouTube ng Inquiry, at ia-upload pagkatapos ng mga pagdinig. Maglalathala din ang Inquiry ng transcript ng pagdinig sa website nito.

Ang ilang mga paunang pagdinig ay magiging online lamang, habang ang iba ay magagamit upang dumalo nang personal, alamin ang higit pa sa pamamagitan ng paggalugad sa mga pagdinig.

Saan gaganapin ang mga pagdinig sa ebidensya ng Module 1?

Ang mga pagdinig ng ebidensya para sa Module 1 ay magaganap sa Covid-19 hearing center sa Dorland House, Paddington, W2.

Nakikilahok

Maaari ba akong magsumite ng ebidensya sa Inquiry?

Ang Inquiry ay pormal na itinatag sa ilalim ng Inquiries Act (2005), at ngayon ay nasa proseso ng pangangalap ng ebidensya. Makikipag-ugnayan ang Inquiry sa mga kailangan nitong magbigay ng ebidensya.

Maaaring ibahagi ng mga tao ang kanilang karanasan sa pandemya sa Inquiry sa pamamagitan ng pagsasanay sa pakikinig ng Inquiry, mga karagdagang detalye, pati na rin kung paano makibahagi ay matatagpuan sa Bawat Kwento ay Mahalaga.

Ano ang Bawat Kuwento?

Ang Every Story Matters ay ang pamagat para sa prosesong ise-set up ng Inquiry para magbigay ng pagkakataon para sa mga tao na sabihin sa amin ang tungkol sa kanilang mga karanasan nang walang pormalidad ng pagbibigay ng ebidensya o pagdalo sa isang pampublikong pagdinig. Ang mga karanasang ito ay ipunin, susuriin at ibibigay sa mga legal na pagdinig sa pamamagitan ng isang buod na ulat. Ang mga karagdagang detalye, pati na rin kung paano makibahagi ay matatagpuan sa Bawat Kwento ay Mahalaga.

Mga Pangunahing Kalahok

Ano ang Core Participant?

Ang Pangunahing Kalahok ay isang tao, institusyon o organisasyon na may partikular na interes sa gawain ng Pagtatanong, at may pormal na tungkulin na tinukoy ng batas. Ang mga Pangunahing Kalahok ay may mga espesyal na karapatan sa proseso ng Pagtatanong. Kabilang dito ang pagtanggap ng dokumentasyon, pagiging kinatawan at paggawa ng mga legal na pagsusumite, pagmumungkahi ng mga tanong at pagtanggap ng paunang paunawa ng ulat ng Pagtatanong. Hindi mo kailangang maging Core Participant para makapagbigay ng ebidensya sa Inquiry.

Maaari ba akong maging isang Core Participant?

Ang Inquiry ay magbubukas ng iba't ibang mga module para sa mga indibidwal na mag-aplay upang maging Mga Pangunahing Kalahok sa buong buhay nito. Higit pang impormasyon kung paano mag-aplay upang maging Core Participant ay matatagpuan sa Pangunahing Protokol ng Kalahok.