Mga Tuntunin ng Sanggunian

 • Nai-publish: 20 Hulyo 2022
 • Uri: Lathalain
 • Module: Hindi maaari

Ang mga dokumentong ito ay naglalaman ng mga huling tuntunin ng sanggunian para sa UK Covid-19 Inquiry.

I-download ang dokumentong ito

Bersyon ng British Sign Language (BSL).

Web na bersyon ng dokumentong ito

Ang Inquiry ay nagsagawa ng pampublikong konsultasyon sa draft na Mga Tuntunin ng Sanggunian nito noong Spring 2022. Nagbigay ito ng pagkakataon sa mga tao na magbigay ng kanilang opinyon sa mga paksang saklaw ng Inquiry, at kung paano ito dapat gawin sa trabaho nito. Sa panahon ng konsultasyon, nakilala ng pangkat ng Inquiry ang mahigit 150 naulilang pamilya sa buong UK, at mga kinatawan mula sa maraming iba't ibang sektor gaya ng mga kawanggawa, unyon, grupo ng pananampalataya, edukasyon at pangangalaga sa kalusugan. Sa kabuuan ay nakatanggap kami ng mahigit 20,000 tugon.

Ang feedback na ito ay humubog sa mga rekomendasyon ng Inquiry Chair Baroness Hallett sa dating Punong Ministro na si Boris Johnson sa Mga Tuntunin ng Sanggunian.

Natanggap na ngayon ng Inquiry ang panghuling Terms of Reference nito (sa ibaba), na nagtakda ng mga paksa ng mga pagsisiyasat ng Inquiry sa pandemya na tugon ng UK.

Ang dating Punong Ministro na si Boris Johnson ay nagtakda ng Mga Tuntunin ng Sanggunian para sa UK Covid-19 Inquiry. Nangangahulugan ito na ang Inquiry ay pormal na itinatag sa ilalim ng Inquiries Act (2005) at nagagawang simulan ang trabaho nito nang opisyal.

Mga Tuntunin ng Sanggunian ng UK Covid-19 Inquiry

Susuriin, isasaalang-alang at iuulat ng Inquiry ang mga paghahanda at ang tugon sa pandemya sa England, Wales, Scotland at Northern Ireland, hanggang sa at kabilang ang pormal na petsa ng pag-set up ng Inquiry, 28 Hunyo 2022.

Sa pagsasagawa ng gawain nito, isasaalang-alang ng Inquiry ang mga nakalaan at inilipat na usapin sa buong United Kingdom, kung kinakailangan, ngunit sisikapin na bawasan ang pagdoble ng pagsisiyasat, pangangalap ng ebidensya at pag-uulat sa anumang iba pang pampublikong pagtatanong na itinatag ng mga devolved na pamahalaan. Upang makamit ito, ilalahad ng Inquiry sa publiko kung paano nito nilalayon na bawasan ang pagdoble, at makikipag-ugnayan sa anumang naturang pagtatanong bago nito imbestigahan ang anumang bagay na nasa saklaw din ng pagtatanong na iyon.

Sa pagtugon sa mga layunin nito, ang Inquiry ay:

 • a) isaalang-alang ang anumang pagkakaiba-iba na makikita sa epekto ng pandemya sa iba't ibang kategorya ng mga tao, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, mga nauugnay sa mga protektadong katangian sa ilalim ng Equality Act 2010 at mga kategorya ng pagkakapantay-pantay sa ilalim ng Northern Ireland Act 1998;
 • b) pakinggan at pag-isipang mabuti ang mga karanasan ng mga naulilang pamilya at iba pa na dumanas ng kahirapan o pagkawala bilang resulta ng pandemya. Bagama't hindi isasaalang-alang ng Inquiry ang mga indibidwal na kaso ng pinsala o kamatayan, ang pakikinig sa mga salaysay na ito ay magbibigay-alam sa pag-unawa nito sa epekto ng pandemya at sa pagtugon, at sa mga aral na matututuhan;
 • c) i-highlight kung saan ang mga aral na natukoy mula sa paghahanda at ang pagtugon sa pandemya ay maaaring naaangkop sa iba pang mga emergency na sibil;
 • d) magkaroon ng makatwirang pagsasaalang-alang sa mga kaugnay na internasyonal na paghahambing; at
 • e) gumawa ng mga ulat nito (kabilang ang mga pansamantalang ulat) at anumang mga rekomendasyon sa isang napapanahong paraan.

Ang layunin ng Inquiry ay:

 • 1. Suriin ang tugon sa COVID-19 at ang epekto ng pandemya sa England, Wales, Scotland at Northern Ireland, at gumawa ng isang makatotohanang salaysay na account, kabilang ang:
  • a) Ang tugon sa kalusugan ng publiko sa buong UK, kabilang ang
   • i) kahandaan at katatagan;
   • ii) kung paano ginawa, ipinaalam, naitala, at ipinatupad ang mga desisyon;
   • iii) paggawa ng desisyon sa pagitan ng mga pamahalaan ng UK;
   • iv) ang mga tungkulin ng, at pakikipagtulungan sa pagitan ng, sentral na pamahalaan, mga devolved na administrasyon, rehiyonal at lokal na awtoridad, at ang boluntaryo at sektor ng komunidad;
   • v) ang pagkakaroon at paggamit ng data, pananaliksik at ebidensya ng eksperto;
   • vi) kontrol at pagpapatupad ng pambatasan at regulasyon;
   • vii) proteksiyon at proteksyon ng mga klinikal na mahina;
   • viii) ang paggamit ng mga lockdown at iba pang 'non-pharmaceutical' na interbensyon tulad ng social distancing at paggamit ng mga panakip sa mukha;
   • ix) pagsubok at pagsubaybay sa contact, at paghihiwalay;
   • x) ang epekto sa kalusugan ng isip at kagalingan ng populasyon, kabilang ang ngunit hindi limitado sa mga taong lubos na napinsala ng pandemya;
   • xi) ang epekto sa kalusugan ng isip at kapakanan ng mga naulila, kabilang ang suporta pagkatapos ng pangungulila;
   • xii) ang epekto sa mga manggagawa sa sektor ng kalusugan at pangangalaga at iba pang pangunahing manggagawa;
   • xiii) ang epekto sa mga bata at kabataan, kabilang ang kalusugan, kagalingan at pangangalagang panlipunan;
   • xiv) edukasyon at probisyon sa mga unang taon;
   • xv) ang pagsasara at muling pagbubukas ng hospitality, retail, sport at leisure, at mga sektor ng paglalakbay at turismo, mga lugar ng pagsamba, at mga kultural na institusyon;
   • xvi) pabahay at kawalan ng tirahan;
   • xvii) pag-iingat at suporta para sa mga biktima ng pang-aabuso sa tahanan;
   • xviii) mga kulungan at iba pang lugar ng detensyon;
   • xix) ang sistema ng hustisya;
   • xx) imigrasyon at asylum;
   • xi) paglalakbay at mga hangganan; at
   • xxii) ang pag-iingat ng mga pampublikong pondo at pamamahala ng panganib sa pananalapi.
  • b) Ang tugon ng sektor ng kalusugan at pangangalaga sa buong UK, kabilang ang:
   • i) kahandaan, panimulang kapasidad at kakayahang pataasin ang kapasidad, at katatagan;
   • ii) paunang pakikipag-ugnayan sa mga opisyal na serbisyo ng payo sa pangangalagang pangkalusugan tulad ng 111 at 999;
   • iii) ang papel ng mga setting ng pangunahing pangangalaga tulad ng General Practice;
   • iv) ang pamamahala ng pandemya sa mga ospital, kabilang ang pag-iwas at pagkontrol sa impeksyon, triage, kapasidad sa kritikal na pangangalaga, ang paglabas ng mga pasyente, ang paggamit ng mga desisyong 'Huwag subukan ang cardiopulmonary resuscitation' (DNACPR), ang diskarte sa palliative na pangangalaga, pagsubok sa workforce , mga pagbabago sa mga inspeksyon, at ang epekto sa mga antas ng kawani at kawani
   • v) ang pamamahala ng pandemya sa mga tahanan ng pangangalaga at iba pang mga setting ng pangangalaga, kabilang ang pag-iwas at pagkontrol sa impeksyon, ang paglipat ng mga residente papunta o mula sa mga tahanan, paggamot at pangangalaga ng mga residente, mga paghihigpit sa pagbisita, pagsusuri sa mga manggagawa at mga pagbabago sa mga inspeksyon;
   • vi) pangangalaga sa tahanan, kabilang ang mga hindi binabayarang tagapag-alaga;
   • vii) pangangalaga sa antenatal at postnatal;
   • viii) ang pagkuha at pamamahagi ng mga pangunahing kagamitan at suplay, kabilang ang PPE at mga bentilador;
   • ix) ang pagbuo, paghahatid at epekto ng mga therapeutic at bakuna;
   • x) ang mga kahihinatnan ng pandemya sa probisyon para sa mga kondisyon at pangangailangang hindi nauugnay sa COVID; at
   • xi) probisyon para sa mga nakakaranas ng matagal na COVID.
  • c) Ang tugon sa ekonomiya sa pandemya at ang epekto nito, kabilang ang mga interbensyon ng pamahalaan sa pamamagitan ng:
   • i) suporta para sa mga negosyo, trabaho at mga self-employed, kabilang ang Coronavirus Job Retention Scheme, Self-Employment Income Support Scheme, mga loan scheme, business rates relief at grant;
   • ii) karagdagang pondo para sa mga kaugnay na serbisyong pampubliko;
   • iii) karagdagang pondo para sa boluntaryo at sektor ng komunidad; at
   • iv) mga benepisyo at sick pay, at suporta para sa mga taong mahina.
 • 2. Tukuyin ang mga aral na matututuhan mula sa itaas, upang ipaalam ang mga paghahanda para sa mga pandemya sa hinaharap sa buong UK.