Sektor ng pangangalaga (Module 6)

Ang Module 6, na sinusuri ang sektor ng pangangalaga sa buong UK, ay magbubukas sa Disyembre. Ang window ng aplikasyon ng Core Participant ay magbubukas mula Disyembre 12, 2023 hanggang Enero 19, 2024. Magsisimula ang mga pampublikong pagdinig sa tagsibol 2025.


Ang Module 6, na sinusuri ang sektor ng pangangalaga sa buong UK, ay magbubukas sa Disyembre. Ang window ng aplikasyon ng Core Participant ay magbubukas mula Disyembre 12, 2023 hanggang Enero 19, 2024. Magsisimula ang mga pampublikong pagdinig sa tagsibol 2025.