Mga Bata at Kabataan (Modyul 8)


Binuksan ang Modyul 8 noong Martes 21 Mayo 2024. Susuriin ng modyul na ito ang epekto ng pandemya sa mga bata at kabataan sa England, Wales, Scotland at Northern Ireland.

Isasaalang-alang ng module ang epekto ng pandemya sa mga bata sa buong lipunan kabilang ang mga may espesyal na pangangailangan sa edukasyon at/o mga kapansanan at mula sa magkakaibang hanay ng etniko at sosyo-ekonomikong pinagmulan.

Ang proseso ng aplikasyon para maging Core Participant para sa Module 8 ay bukas mula 21 May hanggang 17 June 2024. Ang proseso para sa pag-apply para maging Core Participant ay nakalagay sa Protokol ng Pangunahing Kalahok.

Ang mga darating o nakalipas na petsa ng pagdinig para sa modyul na ito ay maaring tingnan sa Inquiry's pahina ng mga pagdinig.