Katatagan at kahandaan (Module 1) – Mga Paunang Pagdinig


I-broadcast

Natapos na ang live broadcast ng pagdinig na ito. Maaari mo itong i-play muli sa ibaba o sa aming Channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab).

Babala: Ang paminsan-minsang malakas na pananalita ay maaaring maging bahagi ng ebidensya.

Agenda

Araw Agenda
Martes
4 Okt 22
Oras ng simula 10:00 am
Umaga

Panimulang pahayag mula sa Tagapangulo

Update mula sa Counsel hanggang sa Inquiry tungkol sa:

  • Ang pagsisimula ng Inquiry
  • Pagtatalaga ng Mga Pangunahing Kalahok
  • Pansamantalang Balangkas ng Saklaw para sa Modyul 1
  • Panuntunan 9 Kahilingan
  • Pagbubunyag sa Mga Pangunahing Kalahok
  • Pagtuturo ng mga Dalubhasang Saksi
  • Ang Pagsasanay sa Pakikinig
  • Paggunita
  • Mga Petsa ng Pagdinig sa Hinaharap

Mga pagsusumite mula sa Mga Pangunahing Kalahok

hapon Walang session
Oras ng pagtatapos 4:30 pm