Katatagan at kahandaan (Module 1) – Mga Paunang Pagdinig


I-broadcast

Natapos na ang live broadcast ng pagdinig na ito. Maaari mo itong i-play muli sa ibaba o sa aming Channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab).

Babala: Ang paminsan-minsang malakas na pananalita ay maaaring maging bahagi ng ebidensya.

Agenda

10:00 umaga

Panimulang pahayag mula sa Tagapangulo

10:15 umaga

Update mula sa Counsel hanggang sa Inquiry tungkol sa:

 • Ang pagsisimula ng Inquiry
 • Pagtatalaga ng Mga Pangunahing Kalahok
 • Pansamantalang Balangkas ng Saklaw para sa Modyul 1
 • Panuntunan 9 Kahilingan
 • Pagbubunyag sa Mga Pangunahing Kalahok
 • Pagtuturo ng mga Dalubhasang Saksi
 • Ang Pagsasanay sa Pakikinig
 • Paggunita
 • Mga Petsa ng Pagdinig sa Hinaharap

11:15 umaga

Mga pagsusumite mula sa Mga Pangunahing Kalahok

I-broadcast

Natapos na ang live broadcast ng pagdinig na ito. Maaari mo itong i-play muli sa ibaba o sa aming Channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab).

Babala: Ang paminsan-minsang malakas na pananalita ay maaaring maging bahagi ng ebidensya.

Agenda

10:30 umaga

Panimulang pahayag mula sa Tagapangulo

10:45 umaga

Update mula sa Counsel hanggang sa Inquiry, tungkol sa:

 • Update sa mga kahilingan sa Rule 9
 • Pagbubunyag sa Mga Pangunahing Kalahok
 • Pribilehiyo ng parlyamentaryo
 • Pagtuturo ng mga ekspertong saksi
 • Pamamaraan ng panukalang ebidensya at Panuntunan 10
 • Mga saksi at iskedyul ng pagdinig
 • Pambungad at Pangwakas na Pahayag
 • Ang Ehersisyo sa Pakikinig – Bawat Kuwento ay Mahalaga
 • Paggunita
 • Mga pampublikong pagdinig

12:00 hapon

Mga pagsusumite mula sa Mga Pangunahing Kalahok

I-broadcast

Natapos na ang live broadcast ng pagdinig na ito. Maaari mo itong i-play muli sa ibaba o sa aming Channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab).

Babala: Ang paminsan-minsang malakas na pananalita ay maaaring maging bahagi ng ebidensya.

Agenda

10:30 umaga

Panimulang pahayag mula sa Tagapangulo

10:45 umaga

Update mula sa Counsel hanggang sa Inquiry, tungkol sa:

 • Update sa mga kahilingan sa Rule 9
 • Pagbubunyag sa Mga Pangunahing Kalahok
 • Mga ekspertong saksi
 • Pamamaraan ng panukalang ebidensya at proseso bago ang Rule 10
 • Buod ng paglapit sa mga saksi at timetable ng pagdinig
 • Pambungad at Pangwakas na Pahayag

12:00 hapon

Mga pagsusumite mula sa Mga Pangunahing Kalahok