Pangunahing paggawa ng desisyon sa UK at pampulitikang pamamahala (Module 2)


Binuksan ang Module 2 noong Agosto 31, 2022 at nahahati sa mga bahagi. Una, titingnan nito ang pangunahing pampulitikang at administratibong pamamahala at paggawa ng desisyon para sa UK. Kabilang dito ang paunang tugon, paggawa ng desisyon ng sentral na pamahalaan, pagganap ng serbisyo sa pulitika at sibil gayundin ang pagiging epektibo ng mga relasyon sa mga pamahalaan sa mga devolved na administrasyon at mga lokal at boluntaryong sektor. Susuriin din ng Module 2 ang paggawa ng desisyon tungkol sa mga hakbang na hindi parmasyutiko at ang mga salik na nag-ambag sa pagpapatupad ng mga ito.

Sasagutin ng Module 2A, B at C ang mga estratehiko at pangkalahatang isyu mula sa pananaw ng Scotland, Wales at Northern Ireland. Ang mga ito ay ituturing bilang indibidwal na hiwalay na mga module at ang mga pampublikong pagdinig para sa kanila ay gaganapin sa mga bansang kanilang kinauukulan.

Ang proseso ng aplikasyon para maging Core Participant para sa Module 2, 2A, 2B at 2C ay sarado na ngayon. Ang mga paparating o nakalipas na petsa ng pagdinig para sa mga module na ito ay maaaring matingnan sa Inquiry's pahina ng mga pagdinig.

Talakayan ng mga pampublikong pagdinig ng Module 2