Sektor opieki (moduł 6)

Moduł 6, badający sektor opieki w Wielkiej Brytanii, zostanie otwarty w grudniu. Okno aplikacyjne dla Uczestnika Rdzenia będzie otwarte od 12 grudnia 2023 r. do 19 stycznia 2024 r. Przesłuchania publiczne rozpoczną się wiosną 2025 r.


Moduł 6, badający sektor opieki w Wielkiej Brytanii, zostanie otwarty w grudniu. Okno aplikacyjne dla Uczestnika Rdzenia będzie otwarte od 12 grudnia 2023 r. do 19 stycznia 2024 r. Przesłuchania publiczne rozpoczną się wiosną 2025 r.