Pagkuha ng pamahalaan (Module 5)

Susuriin ng Module 5 ang Government Procurement sa buong UK. Bubuksan ng Inquiry ang pagsisiyasat na ito sa Oktubre 2023, na may mga pagdinig ng ebidensya na naka-iskedyul para sa unang bahagi ng 2025. Ang window ng aplikasyon ng Core Participant ay magbubukas mula 24 Oktubre 2023 hanggang 17 Nobyembre 2023.


Susuriin ng Module 5 ang Government Procurement sa buong UK. Bubuksan ng Inquiry ang pagsisiyasat na ito sa Oktubre 2023, na may mga pagdinig ng ebidensya na naka-iskedyul para sa unang bahagi ng 2025. Ang window ng aplikasyon ng Core Participant ay magbubukas mula 24 Oktubre 2023 hanggang 17 Nobyembre 2023.