Qaybta daryeelka (Module 6)

Module 6, oo baaraya qaybta daryeelka ee UK, ayaa furmi doona Diisambar. Daaqadda Codsiga Ka Qaybqaataha Muhiimka ah waxa uu furmi doonaa laga bilaabo 12 Diseembar 2023 ilaa 19 January 2024. Dhagaysiyada dadwaynuhu waxa ay bilaabmi doonaan guga 2025.


Module 6, oo baaraya qaybta daryeelka ee UK, ayaa furmi doona Diisambar. Daaqadda Codsiga Ka Qaybqaataha Muhiimka ah waxa uu furmi doonaa laga bilaabo 12 Diseembar 2023 ilaa 19 January 2024. Dhagaysiyada dadwaynuhu waxa ay bilaabmi doonaan guga 2025.