Proses Gwneud Penderfyniadau a Llywodraethu Gwleidyddol Craidd y DU (Modiwl 2) – Gwrandawiadau Cyhoeddus


Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

10:30 am

 • Sylwadau rhagarweiniol o'r Gadair
 • Ffilm Effaith Modiwl 2
 • Cyflwyniad gan Gwnsler i'r Ymchwiliad
 • Cyflwyniadau gan Gyfranogwyr Craidd

2:00 yp

 • Cyflwyniadau gan Gyfranogwyr Craidd

Sylwch fod yr amseriadau yn rhai dros dro a gallant newid.

Ffilm Effaith Modiwl 2

Cafodd y ffilm ganlynol ei dangos yn ystod gwrandawiad cyhoeddus cyntaf Modiwl 2 ar 3 Hydref 2023. Yn ei sylwadau agoriadol, dywedodd y Cadeirydd, y Farwnes Hallett:

“Mae pedwar ar ddeg o bobl, o bob rhan o’r DU, wedi’u recordio yn siarad am yr effaith ddinistriol y mae’r pandemig wedi’i chael ar eu bywydau a bywydau eu teuluoedd. Mae’r ffilm yn cynnwys cyfeiriadau at brofedigaeth, galar, cartrefi gofal, wardiau ysbyty, angladdau, teimladau o euogrwydd, teimladau o ddicter, unigrwydd ac unigedd, Long Covid mewn oedolion, Long Covid mewn plant, iechyd meddwl, anabledd corfforol a thorri rheolau cloi. .

Rwy’n hynod ddiolchgar i’r rhai sydd wedi cytuno i gymryd rhan. Dwi’n gwybod pa mor anodd oedd hi iddyn nhw wneud hynny ar gamera.”

Mae'r ffilm hon yn cynnwys deunydd sy'n peri gofid. Mae gan wefan yr Ymchwiliad wybodaeth am nifer o sefydliadau sy’n darparu cymorth ar wahanol faterion. Cysylltwch ag un ohonyn nhw os oes angen help arnoch chi.

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

10:00 am

 • Cyflwyniadau gan Gyfranogwyr Craidd

2:00 yp

 • Tystiolaeth effaith ac anghydraddoldebau
 • Joanna Goodman ar ran Teuluoedd er Cyfiawnder mewn Profedigaeth Covid-19
 • Dr Alan Wightman ar ran Covid-19 Scotland Covid Bereaved
 • Anna-Louise Marsh-Rees ar ran Covid-19 mewn Profedigaeth Teuluoedd er Cyfiawnder Cymru

Sylwch fod yr amseriadau yn rhai dros dro a gallant newid.

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

10:00 am

 • Catriona Myles (Teuluoedd dros Gyfiawnder mewn Profedigaeth Covid-19 Gogledd Iwerddon)
 • Yr Athro James Nazroo (Arbenigwr)
 • Yr Athro Philip Banfield (Cymdeithas Feddygol Prydain)

2:00 yp

 • Yr Athro James Nazroo (Arbenigwr)
 • Caroline Abrahams (Oedran DU)

Sylwch fod yr amseriadau yn rhai dros dro a gallant newid.

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

10:00 am

 • Yr Athro David Taylor-Robinson (Arbenigwr)
 • Anne Longfield CBE (Cyn Gomisiynydd Plant)
 • Kate Bell (Cyngres yr Undebau Llafur)

2:00 yp

 • Ade Adeyemi MBE (Ffederasiwn o Sefydliadau Gofal Iechyd Lleiafrifoedd Ethnig)
 • Clare Wenham (Arbenigwr)
 • Rebecca Goshawk (Solace Cymorth i Ferched)

Sylwch fod yr amseriadau yn rhai dros dro a gallant newid.

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

10:30 am

 • Yr Athro Thomas Shakespeare a Yr Athro Nicholas Watson (Arbenigwyr ar anableddau)
 • Kamran Mallick (Hawliau Anabledd y DU)
 • Yr Athro Laia Bécares (Arbenigwr ar anghydraddoldebau LGBTQ+)

2:00 yp

 • Yr Athro Ailsa Henderson (Arbenigwr ar ddatganoli)

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

10:00 am

 • Arglwydd Gus O'Donnell
 • Yr Athro Syr Ian Diamond

2:00 yp

 • Gavin Freeguard (Arbenigwr ar rannu data)

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

10:00 am

 • Yr Athro Kamlesh Khunti
 • Yr Athro Tom Hale (Arbenigwr ar lymder Dangosyddion Perfformiad Cenedlaethol/cymariaethau rhyngwladol o NPIs)

2:00 yp

 • Syr Mark Walport

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

10:00 am

 • Dr Stuart Wainwright
 • Yr Athro Graham Medley

2:00 yp

 • Yr Athro Matt Keeling

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

10:00 am

 • Alex Thomas (Arbenigwr ar wneud penderfyniadau gwleidyddol a gweinyddol a strwythurau cyfansoddiadol)
 • Yr Athro Chris Brightling a Dr Rachael Evans (Arbenigwyr ar Long Covid)

2:00 yp

 • Ondine Sherwood (SOS Covid Hir)

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

10:30 am

 • Yr Athro Mark Woolhouse (Athro Epidemioleg Clefyd Heintus)
 • Yr Athro Anthony Costello (Athro Ymchwil Epidemioleg ac Iechyd Cynhwysiant Clefydau Heintus)

2:00 yp

 • Yr Athro Andrew Hayward (Athro Epidemioleg Clefyd Heintus)

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

10:00 am

 • Yr Athro Steven Riley (Athro Deinameg Clefydau Heintus)

2:00 yp

 • Yr Athro Neil Ferguson (Athro Epidemioleg Clefyd Heintus)

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

10:00 am

 • Yr Athro James Rubin (Athro Seicoleg a Risgiau Iechyd sy'n Dod i'r Amlwg)
 • Yr Athro Lucy Yardley (Athro Seicoleg Iechyd)

2:00 yp

 • Yr Athro Syr Peter Horby (Cyfarwyddwr y Sefydliad Gwyddorau Pandemig)

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

10:00 am

 • Yr Athro Catherine Noakes (Athro Peirianneg Amgylcheddol ar gyfer Adeiladau)
 • Yr Athro John Edmunds (Athro Epidemioleg ac Iechyd y Boblogaeth)

2:00 yp

 • Yr Athro Carl Heneghan (Cyfarwyddwr y Ganolfan Meddygaeth Seiliedig ar Dystiolaeth)

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

10:30 am

 • Martin Reynolds (Cyn Brif Ysgrifennydd Preifat y Prif Weinidog)

2:00 yp

 • Imran Shafi (Cyn Ysgrifennydd Preifat i’r Prif Weinidog dros wasanaethau cyhoeddus)

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

10:00 am

 • Lee Cain (Cyn Gyfarwyddwr Cyfathrebu yn Rhif 10)
 • Dominic Cummings (Cyn Gynghorydd i'r Prif Weinidog)

2:00 yp

 • Dominic Cummings (Cyn Gynghorydd i'r Prif Weinidog)

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

10:00 am

 • Helen MacNamara (Cyn Ddirprwy Ysgrifennydd y Cabinet)

2:00 yp

 • Doctor David Halpern (Llywydd a chyn Brif Swyddog Gweithredol y Tîm Mewnwelediadau Ymddygiad)

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

10:00 am

 • Barwn Stevens o Birmingham (Cyn Brif Swyddog Gweithredol GIG Lloegr)
 • Syr Christopher Wormald (Ysgrifennydd Parhaol yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol)

2:00 yp

 • Yr Athro Yvonne Doyle (Cyn Gyfarwyddwr Meddygol a Chyfarwyddwr Diogelu Iechyd, Public Health England)

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

10:30 am

 • Clare Lombardelli (Cyn Brif Gynghorydd Economaidd, Trysorlys EM)
 • Stuart Glassborow (Cyn Ddirprwy Brif Ysgrifennydd Preifat i’r Prif Weinidog)

2:00 yp

 • Dr Ben Warner (Cyn Gynghorydd Arbennig yn Rhif 10) (Cyn Ymgynghorydd Arbennig yn Rhif 10)

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

10:00 am

 • Simon Ridley (Cyn Bennaeth Tasglu Covid-19 Swyddfa'r Cabinet)

2:00 yp

 • Arglwydd Edward Udny-Lister (Cyn Bennaeth Staff yn Rhif 10)

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

10:00 am

 • Arglwydd Mark Sedwill (Cyn Ysgrifennydd y Cabinet a Phennaeth y Gwasanaeth Sifil)

2:00 yp

 • Justin Tomlinson AS (Cyn Weinidog Gwladol dros Bobl Anabl, Iechyd a Gwaith)

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

10:00 am

 • Martin Hewitt QPM (Cyn Gadeirydd Cyngor Cenedlaethol Penaethiaid yr Heddlu)
 • Y Fonesig Priti Patel AS (Cyn Ysgrifennydd Gwladol yr Adran Gartref)

2:00 yp

 • Mehefin Pang (Swyddog Polisi ac Ymgyrchoedd, Liberty)

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

10:30 am

Syr Patrick Vallance (Llywodraeth gynt
Prif Gynghorydd Gwyddonol)

2:00 yp

Syr Patrick Vallance (Llywodraeth gynt
Prif Gynghorydd Gwyddonol) parhau

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

10:00 am

Yr Athro Syr Christopher Whitty (Prif Swyddog Meddygol Lloegr)

2:00 yp

Yr Athro Syr Christopher Whitty (Prif Swyddog Meddygol Lloegr) parhau

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

9:30 am

Yr Athro Syr Christopher Whitty (Prif Swyddog Meddygol Lloegr) parhau

Yr Athro Syr Jonathan Van-Tam (Cyn Ddirprwy Brif Swyddog Meddygol Lloegr)

2:00 yp

Yr Athro Syr Jonathan Van-Tam (Cyn Ddirprwy Brif Swyddog Meddygol Lloegr) parhau

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

9:30 am

Yr Athro Fonesig Angela McLean (Prif Gynghorydd Gwyddonol y Llywodraeth)

2:00 yp

Kemi Badenoch AS (Cyn Weinidog Gwladol (Gweinidog dros Gydraddoldeb))

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

10:30 am

 • Sadiq Khan (Maer Llundain)
 • Andy Burnham (Maer Manceinion Fwyaf)

2:00 yp

Steve Rotheram (Maer Rhanbarth Dinas Lerpwl)

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Dogfennau

Bydd trawsgrifiad y gwrandawiad ar gael yma yn fuan ar ôl i'r gwrandawiad ohirio am y diwrnod.

Amserlen

Amserlen gwrandawiadau cyhoeddus Modiwl 2

Agenda

10:00 am

Michael Gove AS (Cyn Ganghellor Dugiaeth Caerhirfryn)

2:00 yp

Michael Gove AS (Cyn Ganghellor Dugiaeth Caerhirfrynparhau
Yr Athro Fonesig Jenny Harries (Cyn Ddirprwy Brif Swyddog Meddygol; Prif Weithredwr UKHSA)

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

10:00 am

Yr Athro Fonesig Jenny Harries (Cyn Ddirprwy Brif Swyddog Meddygol; Prif Weithredwr UKHSA) parhau
Sajid Javid AS
(Cyn Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol)

2:00 yp

Dominic Raab AS (Cyn Ddirprwy Brif Weinidog; Cyn Ysgrifennydd Gwladol dros Faterion Tramor, y Gymanwlad a Datblygu)

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

10:00 am

Matt Hancock AS (Cyn Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol)

2:00 yp

Matt Hancock AS (Cyn Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol) parhau

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

10:00 am

Matt Hancock AS (Cyn Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol) parhau

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

10:00 am

Boris Johnson (Cyn Brif Weinidog y Deyrnas Unedig)

2:00 yp

Boris Johnson (Cyn Brif Weinidog y Deyrnas Unedig) parhau

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

10:00 am

Boris Johnson (Cyn Brif Weinidog y Deyrnas Unedig) parhau

2:00 yp

Boris Johnson (Cyn Brif Weinidog y Deyrnas Unedig) parhau

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Dogfennau

Bydd trawsgrifiad y gwrandawiad a’r dogfennau tystiolaeth perthnasol ar gael yma yn fuan ar ôl i’r gwrandawiad ohirio am y diwrnod.

Amserlen

Amserlen gwrandawiadau cyhoeddus Modiwl 2

Agenda

10:30 am

Rishi Sunak AS (Cyn Ganghellor y Trysorlys)

2:00 yp

Rishi Sunak AS (Cyn Ganghellor y Trysorlys) parhau

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

10:00 am

Datganiadau Cloi
Cyfranogwyr Craidd

2:00 yp

Datganiadau Cloi
Cyfranogwyr Craidd

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

10:00 am

Datganiadau Cloi
Cyfranogwyr Craidd