Pangunahing Paggawa ng Desisyon sa UK at Pampulitika na Pamamahala (Module 2) – Mga Pampublikong Pagdinig


I-broadcast

Natapos na ang live broadcast ng pagdinig na ito. Maaari mo itong i-play muli sa ibaba o sa aming Channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab).

Agenda

10:30 umaga

 • Panimulang pahayag mula sa Tagapangulo
 • Module 2 Impact Film
 • Introduction from Counsel to the Inquiry
 • Mga pagsusumite mula sa Mga Pangunahing Kalahok

2:00 hapon

 • Mga pagsusumite mula sa Mga Pangunahing Kalahok

Pakitandaan na ang mga timing ay pansamantala at maaaring magbago.

Module 2 Impact Film

The following film was screened during the first Module 2 public hearing on 3 October 2023. In her opening remarks, the Chair, Baroness Hallett, said:

“Fourteen people, from across the UK, have been recorded talking about the devastating impact the pandemic has had on their lives and the lives of their families. The film includes references to bereavement, grief, care homes, hospital wards, funerals, feelings of guilt, feelings of anger, loneliness and isolation, Long Covid in adults, Long Covid in children, mental health, physical disability and to lockdown rule-breaking.

I am extremely grateful to those who have agreed to participate. I know how difficult it must have been for them to do so on camera.”

Ang pelikulang ito ay naglalaman ng nakakainis na materyal. Ang website ng Inquiry ay may impormasyon sa ilang mga mga organisasyong nagbibigay ng suporta sa iba't ibang isyu. Mangyaring makipag-ugnayan sa isa sa kanila kung kailangan mo ng tulong.

I-broadcast

Ang isang livestream ng pagdinig na ito ay magiging available sa aming homepage at sa aming channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab) Miyerkules 4 Oktubre 2023. Ang pag-record ng broadcast ay magiging available dito sa lalong madaling panahon.

Agenda

10:00 umaga

 • Mga pagsusumite mula sa Mga Pangunahing Kalahok

2:00 hapon

 • Impact and inequalities evidence
 • Joanna Goodman on behalf of Covid-19 Bereaved Families for Justice
 • Dr. Alan Wightman on behalf of Covid-19 Scotland Covid Bereaved
 • Anna-Louise Marsh-Rees on behalf of Covid-19 Bereaved Families for Justice Cymru

Pakitandaan na ang mga timing ay pansamantala at maaaring magbago.

I-broadcast

Ang isang livestream ng pagdinig na ito ay magiging available sa aming homepage at sa aming channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab) Huwebes 5 Oktubre 2023. Ang pag-record ng broadcast ay magiging available dito sa lalong madaling panahon.

Agenda

10:00 umaga

 • Catriona Myles (Northern Ireland Covid-19 Mga Naulilang Pamilya para sa Katarungan)
 • Professor James Nazroo (Dalubhasa)
 • Professor Philip Banfield (British Medical Association)

2:00 hapon

 • Professor James Nazroo (Dalubhasa)
 • Caroline Abrahams (Age UK)

Pakitandaan na ang mga timing ay pansamantala at maaaring magbago.

I-broadcast

Ang isang livestream ng pagdinig na ito ay magiging available sa aming homepage at sa aming channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab) Biyernes 6 Oktubre 2023. Ang pag-record ng broadcast ay magiging available dito sa lalong madaling panahon.

Agenda

10:00 umaga

 • Professor David Taylor-Robinson (Dalubhasa)
 • Anne Longfield DBE (Former Children’s Commissioner)
 • Kate Bell (Trade Union Congress)

2:00 hapon

 • Ade Adeyemi MBE (Federation of Ethnic Minority Healthcare Organisations)
 • Dr. Clare Wenham (Dalubhasa)
 • Rebecca Goshawk (Solace Women’s Aid)

Pakitandaan na ang mga timing ay pansamantala at maaaring magbago.

I-broadcast

Ang isang livestream ng pagdinig na ito ay magiging available sa aming homepage at sa aming channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab) Lunes 9 Oktubre 2023. Ang isang pag-record ng broadcast ay magiging available dito sa lalong madaling panahon.

I-broadcast

Ang isang livestream ng pagdinig na ito ay magiging available sa aming homepage at sa aming channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab) Martes 10 Oktubre 2023. Ang isang pag-record ng broadcast ay magiging available dito sa lalong madaling panahon.

I-broadcast

Ang isang livestream ng pagdinig na ito ay magiging available sa aming homepage at sa aming channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab) Miyerkules 11 Oktubre 2023. Ang pag-record ng broadcast ay magiging available dito sa lalong madaling panahon.

I-broadcast

Ang isang livestream ng pagdinig na ito ay magiging available sa aming homepage at sa aming channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab) Huwebes 12 Oktubre 2023. Ang pag-record ng broadcast ay magiging available dito sa lalong madaling panahon.

I-broadcast

Ang isang livestream ng pagdinig na ito ay magiging available sa aming homepage at sa aming channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab) Lunes 16 Oktubre 2023. Ang isang pag-record ng broadcast ay magiging available dito sa lalong madaling panahon.

I-broadcast

Ang isang livestream ng pagdinig na ito ay magiging available sa aming homepage at sa aming channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab) Martes 17 Oktubre 2023. Ang isang pag-record ng broadcast ay magiging available dito sa lalong madaling panahon.

I-broadcast

Ang isang livestream ng pagdinig na ito ay magiging available sa aming homepage at sa aming channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab) Miyerkules 18 Oktubre 2023. Ang isang pag-record ng broadcast ay magiging available dito sa lalong madaling panahon.

I-broadcast

Ang isang livestream ng pagdinig na ito ay magiging available sa aming homepage at sa aming channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab) Huwebes 19 Oktubre 2023. Magiging available dito ang isang recording ng broadcast sa lalong madaling panahon.

I-broadcast

Ang isang livestream ng pagdinig na ito ay magiging available sa aming homepage at sa aming channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab) Lunes 30 Oktubre 2023. Ang pag-record ng broadcast ay magiging available dito sa lalong madaling panahon.

I-broadcast

Ang isang livestream ng pagdinig na ito ay magiging available sa aming homepage at sa aming channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab) Martes 31 Oktubre 2023. Ang pag-record ng broadcast ay magiging available dito sa lalong madaling panahon.

I-broadcast

Ang isang livestream ng pagdinig na ito ay magiging available sa aming homepage at sa aming channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab) Huwebes 2 Nobyembre 2023. Magiging available dito ang isang recording ng broadcast sa lalong madaling panahon.

I-broadcast

Ang isang livestream ng pagdinig na ito ay magiging available sa aming homepage at sa aming channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab) Martes 7 Nobyembre 2023. Magiging available dito ang isang recording ng broadcast sa lalong madaling panahon.

I-broadcast

Ang isang livestream ng pagdinig na ito ay magiging available sa aming homepage at sa aming channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab) Miyerkules 8 Nobyembre 2023. Magiging available dito ang isang recording ng broadcast sa lalong madaling panahon.

I-broadcast

Ang isang livestream ng pagdinig na ito ay magiging available sa aming homepage at sa aming channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab) Huwebes 9 Nobyembre 2023. Magiging available dito ang isang recording ng broadcast sa lalong madaling panahon.

I-broadcast

Ang isang livestream ng pagdinig na ito ay magiging available sa aming homepage at sa aming channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab) Lunes 20 Nobyembre 2023. Magiging available dito ang isang recording ng broadcast sa lalong madaling panahon.

I-broadcast

Ang isang livestream ng pagdinig na ito ay magiging available sa aming homepage at sa aming channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab) Martes 21 Nobyembre 2023. Ang pag-record ng broadcast ay magiging available dito sa lalong madaling panahon.

I-broadcast

Ang isang livestream ng pagdinig na ito ay magiging available sa aming homepage at sa aming channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab) Huwebes 23 Nobyembre 2023. Magiging available dito ang isang recording ng broadcast sa lalong madaling panahon.

I-broadcast

Ang isang livestream ng pagdinig na ito ay magiging available sa aming homepage at sa aming channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab) Lunes 27 Nobyembre 2023. Magiging available dito ang isang recording ng broadcast sa lalong madaling panahon.

I-broadcast

Ang isang livestream ng pagdinig na ito ay magiging available sa aming homepage at sa aming channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab) Martes 28 Nobyembre 2023. Ang pag-record ng broadcast ay magiging available dito sa lalong madaling panahon.

I-broadcast

Ang isang livestream ng pagdinig na ito ay magiging available sa aming homepage at sa aming channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab) Martes 28 Nobyembre 2023. Ang pag-record ng broadcast ay magiging available dito sa lalong madaling panahon.

I-broadcast

Ang isang livestream ng pagdinig na ito ay magiging available sa aming homepage at sa aming channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab) Huwebes 30 Nobyembre 2023. Magiging available dito ang isang recording ng broadcast sa lalong madaling panahon.

I-broadcast

Ang isang livestream ng pagdinig na ito ay magiging available sa aming homepage at sa aming channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab) Lunes 4 Disyembre 2023. Ang isang pag-record ng broadcast ay magiging available dito sa lalong madaling panahon.

I-broadcast

Ang isang livestream ng pagdinig na ito ay magiging available sa aming homepage at sa aming channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab) Martes 5 Disyembre 2023. Ang isang pag-record ng broadcast ay magiging available dito sa lalong madaling panahon.

I-broadcast

Ang isang livestream ng pagdinig na ito ay magiging available sa aming homepage at sa aming channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab) Lunes 11 Disyembre 2023. Ang isang pag-record ng broadcast ay magiging available dito sa lalong madaling panahon.

I-broadcast

Ang isang livestream ng pagdinig na ito ay magiging available sa aming homepage at sa aming channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab) Miyerkules 13 Disyembre 2023. Ang isang pag-record ng broadcast ay magiging available dito sa lalong madaling panahon.

I-broadcast

Ang isang livestream ng pagdinig na ito ay magiging available sa aming homepage at sa aming channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab) Huwebes 14 Disyembre 2023. Ang isang pag-record ng broadcast ay magiging available dito sa lalong madaling panahon.