Pangunahing Paggawa ng Desisyon sa UK at Pampulitika na Pamamahala (Module 2) – Mga Pampublikong Pagdinig


I-broadcast

Natapos na ang live broadcast ng pagdinig na ito. Maaari mo itong i-play muli sa ibaba o sa aming Channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab).

Babala: Ang paminsan-minsang malakas na pananalita ay maaaring maging bahagi ng ebidensya.

Agenda

10:30 umaga

 • Panimulang pahayag mula sa Tagapangulo
 • Module 2 Impact Film
 • Panimula mula sa Counsel hanggang sa Pagtatanong
 • Mga pagsusumite mula sa Mga Pangunahing Kalahok

2:00 hapon

 • Mga pagsusumite mula sa Mga Pangunahing Kalahok

Pakitandaan na ang mga timing ay pansamantala at maaaring magbago.

Module 2 Impact Film

Ang sumusunod na pelikula ay ipinalabas sa unang pampublikong pagdinig ng Module 2 noong 3 Oktubre 2023. Sa kanyang pambungad na pananalita, sinabi ng Tagapangulo na si Baroness Hallett:

"Labing-apat na tao, mula sa buong UK, ang naitala na nagsasalita tungkol sa mapangwasak na epekto ng pandemya sa kanilang buhay at sa buhay ng kanilang mga pamilya. Kasama sa pelikula ang mga sanggunian sa pangungulila, kalungkutan, mga tahanan ng pangangalaga, mga ward sa ospital, mga libing, damdamin ng pagkakasala, damdamin ng galit, kalungkutan at paghihiwalay, Mahabang Covid sa mga matatanda, Mahabang Covid sa mga bata, kalusugan ng isip, pisikal na kapansanan at sa paglabag sa panuntunan sa lockdown .

Lubos akong nagpapasalamat sa mga sumang-ayon na lumahok. Alam ko kung gaano kahirap para sa kanila na gawin ito sa camera."

Ang pelikulang ito ay naglalaman ng nakakainis na materyal. Ang website ng Inquiry ay may impormasyon sa ilang mga mga organisasyong nagbibigay ng suporta sa iba't ibang isyu. Mangyaring makipag-ugnayan sa isa sa kanila kung kailangan mo ng tulong.

I-broadcast

Natapos na ang live broadcast ng pagdinig na ito. Maaari mo itong i-play muli sa ibaba o sa aming Channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab).

Babala: Ang paminsan-minsang malakas na pananalita ay maaaring maging bahagi ng ebidensya.

Agenda

10:00 umaga

 • Mga pagsusumite mula sa Mga Pangunahing Kalahok

2:00 hapon

 • Epekto at hindi pagkakapantay-pantay na ebidensya
 • Joanna Goodman sa ngalan ng Covid-19 Bereaved Families for Justice
 • Dr. Alan Wightman sa ngalan ng Covid-19 Scotland Covid Bereaved
 • Anna-Louise Marsh-Rees sa ngalan ng Covid-19 Bereaved Families for Justice Cymru

Pakitandaan na ang mga timing ay pansamantala at maaaring magbago.

I-broadcast

Natapos na ang live broadcast ng pagdinig na ito. Maaari mo itong i-play muli sa ibaba o sa aming Channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab).

Babala: Ang paminsan-minsang malakas na pananalita ay maaaring maging bahagi ng ebidensya.

Agenda

10:00 umaga

 • Catriona Myles (Northern Ireland Covid-19 Mga Naulilang Pamilya para sa Katarungan)
 • Propesor James Nazroo (Dalubhasa)
 • Propesor Philip Banfield (British Medical Association)

2:00 hapon

 • Propesor James Nazroo (Dalubhasa)
 • Caroline Abrahams (Edad UK)

Pakitandaan na ang mga timing ay pansamantala at maaaring magbago.

I-broadcast

Natapos na ang live broadcast ng pagdinig na ito. Maaari mo itong i-play muli sa ibaba o sa aming Channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab).

Babala: Ang paminsan-minsang malakas na pananalita ay maaaring maging bahagi ng ebidensya.

Agenda

10:00 umaga

 • Propesor David Taylor-Robinson (Dalubhasa)
 • Anne Longfield CBE (Dating Komisyoner ng mga Bata)
 • Kate Bell (Trade Union Congress)

2:00 hapon

 • Ade Adeyemi MBE (Federation of Ethnic Minority Healthcare Organizations)
 • Dr. Clare Wenham (Dalubhasa)
 • Rebecca Goshawk (Solace Women's Aid)

Pakitandaan na ang mga timing ay pansamantala at maaaring magbago.

I-broadcast

Natapos na ang live broadcast ng pagdinig na ito. Maaari mo itong i-play muli sa ibaba o sa aming Channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab).

Babala: Ang paminsan-minsang malakas na pananalita ay maaaring maging bahagi ng ebidensya.

Agenda

10:30 umaga

 • Propesor Thomas Shakespeare at Propesor Nicholas Watson (Mga eksperto sa mga kapansanan)
 • Kamran Mallick (Mga Karapatan sa Kapansanan UK)
 • Propesor Laia Bécares (Dalubhasa sa hindi pagkakapantay-pantay ng LGBTQ+)

2:00 hapon

 • Propesor Ailsa Henderson (Dalubhasa sa debolusyon)

I-broadcast

Natapos na ang live broadcast ng pagdinig na ito. Maaari mo itong i-play muli sa ibaba o sa aming Channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab).

Babala: Ang paminsan-minsang malakas na pananalita ay maaaring maging bahagi ng ebidensya.

Agenda

10:00 umaga

 • Panginoon Gus O'Donnell
 • Propesor Sir Ian Diamond

2:00 hapon

 • Gavin Freeguard (Dalubhasa sa pagbabahagi ng data)

I-broadcast

Natapos na ang live broadcast ng pagdinig na ito. Maaari mo itong i-play muli sa ibaba o sa aming Channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab).

Babala: Ang paminsan-minsang malakas na pananalita ay maaaring maging bahagi ng ebidensya.

Agenda

10:00 umaga

 • Propesor Kamlesh Khunti
 • Propesor Tom Hale (Dalubhasa sa pagiging mahigpit ng mga NPI/internasyonal na paghahambing ng mga NPI)

2:00 hapon

 • Sir Mark Walport

I-broadcast

Natapos na ang live broadcast ng pagdinig na ito. Maaari mo itong i-play muli sa ibaba o sa aming Channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab).

Babala: Ang paminsan-minsang malakas na pananalita ay maaaring maging bahagi ng ebidensya.

Agenda

10:00 umaga

 • Dr Stuart Wainwright
 • Propesor Graham Medley

2:00 hapon

 • Propesor Matt Keeling

I-broadcast

Natapos na ang live broadcast ng pagdinig na ito. Maaari mo itong i-play muli sa ibaba o sa aming Channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab).

Babala: Ang paminsan-minsang malakas na pananalita ay maaaring maging bahagi ng ebidensya.

Agenda

10:00 umaga

 • Alex Thomas (Dalubhasa sa pampulitika at administratibong paggawa ng desisyon at mga istrukturang konstitusyonal)
 • Propesor Chris Brightling at Dr Rachael Evans (Mga Eksperto sa Long Covid)

2:00 hapon

 • Ondine Sherwood (Mahabang Covid SOS)

I-broadcast

Natapos na ang live broadcast ng pagdinig na ito. Maaari mo itong i-play muli sa ibaba o sa aming Channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab).

Babala: Ang paminsan-minsang malakas na pananalita ay maaaring maging bahagi ng ebidensya.

Agenda

10:30 umaga

 • Propesor Mark Woolhouse (Propesor ng Infectious Disease Epidemiology)
 • Propesor Anthony Costello (Propesor ng Infectious Disease Epidemiology at Inclusion Health Research)

2:00 hapon

 • Propesor Andrew Hayward (Propesor ng Infectious Disease Epidemiology)

I-broadcast

Natapos na ang live broadcast ng pagdinig na ito. Maaari mo itong i-play muli sa ibaba o sa aming Channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab).

Babala: Ang paminsan-minsang malakas na pananalita ay maaaring maging bahagi ng ebidensya.

Agenda

10:00 umaga

 • Propesor Steven Riley (Propesor ng Infectious Disease Dynamics)

2:00 hapon

 • Propesor Neil Ferguson (Propesor ng Infectious Disease Epidemiology)

I-broadcast

Natapos na ang live broadcast ng pagdinig na ito. Maaari mo itong i-play muli sa ibaba o sa aming Channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab).

Babala: Ang paminsan-minsang malakas na pananalita ay maaaring maging bahagi ng ebidensya.

Agenda

10:00 umaga

 • Propesor James Rubin (Propesor ng Sikolohiya at Mga Umuusbong na Panganib sa Kalusugan)
 • Propesor Lucy Yardley (Propesor ng Sikolohiyang Pangkalusugan)

2:00 hapon

 • Propesor Sir Peter Horby (Direktor ng Pandemic Sciences Institute)

I-broadcast

Natapos na ang live broadcast ng pagdinig na ito. Maaari mo itong i-play muli sa ibaba o sa aming Channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab).

Babala: Ang paminsan-minsang malakas na pananalita ay maaaring maging bahagi ng ebidensya.

Agenda

10:00 umaga

 • Propesor Catherine Noakes (Propesor ng Environmental Engineering para sa mga Gusali)
 • Propesor John Edmunds (Propesor ng Epidemiology at Population Health)

2:00 hapon

 • Propesor Carl Heneghan (Direktor ng Center for Evidence-Based Medicine)

I-broadcast

Natapos na ang live broadcast ng pagdinig na ito. Maaari mo itong i-play muli sa ibaba o sa aming Channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab).

Babala: Ang paminsan-minsang malakas na pananalita ay maaaring maging bahagi ng ebidensya.

Agenda

10:30 umaga

 • Martin Reynolds (Dating Principal Private Secretary to the Prime Minister)

2:00 hapon

 • Imran Shafi (Dating Pribadong Kalihim ng Punong Ministro para sa mga pampublikong serbisyo)

I-broadcast

Natapos na ang live broadcast ng pagdinig na ito. Maaari mo itong i-play muli sa ibaba o sa aming Channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab).

Babala: Ang paminsan-minsang malakas na pananalita ay maaaring maging bahagi ng ebidensya.

Agenda

10:00 umaga

 • Lee Cain (Dating Direktor ng Komunikasyon sa No. 10)
 • Dominic Cummings (Dating Tagapayo ng Punong Ministro)

2:00 hapon

 • Dominic Cummings (Dating Tagapayo ng Punong Ministro)

I-broadcast

Natapos na ang live broadcast ng pagdinig na ito. Maaari mo itong i-play muli sa ibaba o sa aming Channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab).

Babala: Ang paminsan-minsang malakas na pananalita ay maaaring maging bahagi ng ebidensya.

Agenda

10:00 umaga

 • Helen MacNamara (Dating Deputy Cabinet Secretary)

2:00 hapon

 • Doktor David Halpern (Presidente at dating Chief Executive Officer ng Behavioral Insights Team)

I-broadcast

Natapos na ang live broadcast ng pagdinig na ito. Maaari mo itong i-play muli sa ibaba o sa aming Channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab).

Babala: Ang paminsan-minsang malakas na pananalita ay maaaring maging bahagi ng ebidensya.

Agenda

10:00 umaga

 • Baron Stevens ng Birmingham (Dating Chief Executive Officer ng NHS England)
 • Sir Christopher Wormald (Permanenteng Kalihim ng Kagawaran ng Kalusugan at Pangangalagang Panlipunan)

2:00 hapon

 • Propesor Yvonne Doyle (Dating Direktor ng Medikal at Direktor para sa Proteksyon sa Kalusugan, Public Health England)

I-broadcast

Natapos na ang live broadcast ng pagdinig na ito. Maaari mo itong i-play muli sa ibaba o sa aming Channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab).

Babala: Ang paminsan-minsang malakas na pananalita ay maaaring maging bahagi ng ebidensya.

Agenda

10:30 umaga

 • Clare Lombardelli (Dating Chief Economic Adviser, HM Treasury)
 • Stuart Glassborow (Dating Deputy Principal Private Secretary to the Prime Minister)

2:00 hapon

 • Dr Ben Warner (Dating Espesyal na Tagapayo sa No. 10) (Dating Espesyal na Tagapayo sa No. 10)

I-broadcast

Natapos na ang live broadcast ng pagdinig na ito. Maaari mo itong i-play muli sa ibaba o sa aming Channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab).

Babala: Ang paminsan-minsang malakas na pananalita ay maaaring maging bahagi ng ebidensya.

Agenda

10:00 umaga

 • Simon Ridley (Dating Pinuno ng Cabinet Office Covid-19 Taskforce)

2:00 hapon

 • Panginoon Edward Udny-Lister (Dating Chief of Staff sa No. 10)

I-broadcast

Natapos na ang live broadcast ng pagdinig na ito. Maaari mo itong i-play muli sa ibaba o sa aming Channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab).

Babala: Ang paminsan-minsang malakas na pananalita ay maaaring maging bahagi ng ebidensya.

Agenda

10:00 umaga

 • Panginoon Mark Sedwill (Dating Kalihim ng Gabinete at Pinuno ng Serbisyo Sibil)

2:00 hapon

 • Justin Tomlinson MP (Dating Ministro ng Estado para sa mga May Kapansanan, Kalusugan at Trabaho)

I-broadcast

Natapos na ang live broadcast ng pagdinig na ito. Maaari mo itong i-play muli sa ibaba o sa aming Channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab).

Babala: Ang paminsan-minsang malakas na pananalita ay maaaring maging bahagi ng ebidensya.

Agenda

10:00 umaga

 • Martin Hewitt QPM (Dating Tagapangulo ng Konseho ng mga Hepe ng Pambansang Pulisya)
 • Dame Priti Patel MP (Dating Kalihim ng Estado para sa Kagawaran ng Tahanan)

2:00 hapon

 • Jun Pang (Opisyal ng Patakaran at Mga Kampanya, Kalayaan)

I-broadcast

Natapos na ang live broadcast ng pagdinig na ito. Maaari mo itong i-play muli sa ibaba o sa aming Channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab).

Babala: Ang paminsan-minsang malakas na pananalita ay maaaring maging bahagi ng ebidensya.

Agenda

10:30 umaga

Sir Patrick Vallance (Dating Gobyerno
Chief Scientific Adviser)

2:00 hapon

Sir Patrick Vallance (Dating Gobyerno
Chief Scientific Adviser) patuloy

I-broadcast

Natapos na ang live broadcast ng pagdinig na ito. Maaari mo itong i-play muli sa ibaba o sa aming Channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab).

Babala: Ang paminsan-minsang malakas na pananalita ay maaaring maging bahagi ng ebidensya.

Agenda

10:00 umaga

Propesor Sir Christopher Whitty (Punong Opisyal ng Medikal para sa Inglatera)

2:00 hapon

Propesor Sir Christopher Whitty (Punong Opisyal ng Medikal para sa Inglatera) patuloy

I-broadcast

Natapos na ang live broadcast ng pagdinig na ito. Maaari mo itong i-play muli sa ibaba o sa aming Channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab).

Babala: Ang paminsan-minsang malakas na pananalita ay maaaring maging bahagi ng ebidensya.

Agenda

9:30 umaga

Propesor Sir Christopher Whitty (Punong Opisyal ng Medikal para sa Inglatera) patuloy

Propesor Sir Jonathan Van-Tam (Dating Deputy Chief Medical Officer para sa England)

2:00 hapon

Propesor Sir Jonathan Van-Tam (Dating Deputy Chief Medical Officer para sa England) patuloy

I-broadcast

Natapos na ang live broadcast ng pagdinig na ito. Maaari mo itong i-play muli sa ibaba o sa aming Channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab).

Babala: Ang paminsan-minsang malakas na pananalita ay maaaring maging bahagi ng ebidensya.

Agenda

9:30 umaga

Propesor Dame Angela McLean (Punong Tagapayo sa Siyentipiko ng Pamahalaan)

2:00 hapon

Kemi Badenoch MP (Dating Ministro ng Estado (Minister for Equalities))

I-broadcast

Natapos na ang live broadcast ng pagdinig na ito. Maaari mo itong i-play muli sa ibaba o sa aming Channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab).

Babala: Ang paminsan-minsang malakas na pananalita ay maaaring maging bahagi ng ebidensya.

Agenda

10:30 umaga

 • Sadiq Khan (Mayor ng London)
 • Andy Burnham (Mayor ng Greater Manchester)

2:00 hapon

Steve Rotheram (Alkalde ng Rehiyon ng Lungsod ng Liverpool)

I-broadcast

Natapos na ang live broadcast ng pagdinig na ito. Maaari mo itong i-play muli sa ibaba o sa aming Channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab).

Babala: Ang paminsan-minsang malakas na pananalita ay maaaring maging bahagi ng ebidensya.

Mga dokumento

Magiging available dito ang transcript ng pagdinig sa ilang sandali pagkatapos na ipagpaliban ang pagdinig para sa araw.

Timetable

Talakayan ng mga pampublikong pagdinig ng Module 2

Agenda

10:00 umaga

Michael Gove MP (Dating Chancellor ng Duchy of Lancaster)

2:00 hapon

Michael Gove MP (Dating Chancellor ng Duchy of Lancasterpatuloy
Propesor Dame Jenny Harris (Dating Deputy Chief Medical Officer; Chief Executive ng UKHSA)

I-broadcast

Natapos na ang live broadcast ng pagdinig na ito. Maaari mo itong i-play muli sa ibaba o sa aming Channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab).

Babala: Ang paminsan-minsang malakas na pananalita ay maaaring maging bahagi ng ebidensya.

Agenda

10:00 umaga

Propesor Dame Jenny Harris (Dating Deputy Chief Medical Officer; Chief Executive ng UKHSA) patuloy
Sajid Javid MP
(Dating Kalihim ng Estado para sa Pangangalaga sa Kalusugan at Panlipunan)

2:00 hapon

Dominic Raab MP (Dating Deputy Prime Minister; Dating Kalihim ng Estado para sa Foreign, Commonwealth at Development Affairs)

I-broadcast

Natapos na ang live broadcast ng pagdinig na ito. Maaari mo itong i-play muli sa ibaba o sa aming Channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab).

Babala: Ang paminsan-minsang malakas na pananalita ay maaaring maging bahagi ng ebidensya.

Agenda

10:00 umaga

Matt Hancock MP (Dating Kalihim ng Estado para sa Kalusugan at Pangangalagang Panlipunan)

2:00 hapon

Matt Hancock MP (Dating Kalihim ng Estado para sa Kalusugan at Pangangalagang Panlipunan) patuloy

I-broadcast

Natapos na ang live broadcast ng pagdinig na ito. Maaari mo itong i-play muli sa ibaba o sa aming Channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab).

Babala: Ang paminsan-minsang malakas na pananalita ay maaaring maging bahagi ng ebidensya.

Agenda

10:00 umaga

Matt Hancock MP (Dating Kalihim ng Estado para sa Kalusugan at Pangangalagang Panlipunan) patuloy

I-broadcast

Natapos na ang live broadcast ng pagdinig na ito. Maaari mo itong i-play muli sa ibaba o sa aming Channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab).

Babala: Ang paminsan-minsang malakas na pananalita ay maaaring maging bahagi ng ebidensya.

Agenda

10:00 umaga

Boris Johnson (Dating Punong Ministro ng United Kingdom)

2:00 hapon

Boris Johnson (Dating Punong Ministro ng United Kingdom) patuloy

I-broadcast

Natapos na ang live broadcast ng pagdinig na ito. Maaari mo itong i-play muli sa ibaba o sa aming Channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab).

Babala: Ang paminsan-minsang malakas na pananalita ay maaaring maging bahagi ng ebidensya.

Agenda

10:00 umaga

Boris Johnson (Dating Punong Ministro ng United Kingdom) patuloy

2:00 hapon

Boris Johnson (Dating Punong Ministro ng United Kingdom) patuloy

I-broadcast

Natapos na ang live broadcast ng pagdinig na ito. Maaari mo itong i-play muli sa ibaba o sa aming Channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab).

Babala: Ang paminsan-minsang malakas na pananalita ay maaaring maging bahagi ng ebidensya.

Mga dokumento

Ang transcript ng pagdinig at mga may-katuturang dokumento ng ebidensya ay makukuha dito sa ilang sandali pagkatapos na ipagpaliban ang pagdinig para sa araw.

Timetable

Talakayan ng mga pampublikong pagdinig ng Module 2

Agenda

10:30 umaga

Rishi Sunak MP (Dating Chancellor ng Exchequer)

2:00 hapon

Rishi Sunak MP (Dating Chancellor ng Exchequer) patuloy

I-broadcast

Natapos na ang live broadcast ng pagdinig na ito. Maaari mo itong i-play muli sa ibaba o sa aming Channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab).

Babala: Ang paminsan-minsang malakas na pananalita ay maaaring maging bahagi ng ebidensya.

Agenda

10:00 umaga

Pangwakas na mga Pahayag
Mga Pangunahing Kalahok

2:00 hapon

Pangwakas na mga Pahayag
Mga Pangunahing Kalahok

I-broadcast

Natapos na ang live broadcast ng pagdinig na ito. Maaari mo itong i-play muli sa ibaba o sa aming Channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab).

Babala: Ang paminsan-minsang malakas na pananalita ay maaaring maging bahagi ng ebidensya.

Agenda

10:00 umaga

Pangwakas na mga Pahayag
Mga Pangunahing Kalahok