Amserlen gwrandawiadau cyhoeddus Modiwl 2


Wythnos 1

2 Hydref 2023

Sylwch fod yr amseriadau yn rhai dros dro a gallant newid.

Dyddiad Dydd Llun 2 Hydref Dydd Mawrth 3 Hydref Dydd Mercher 4 Hydref Dydd Iau 5 Hydref Dydd Gwener 6 Hydref
Amser cychwyn 10:30 am 10:00 am 10:00 am 10:00 am
Bore Diwrnod di-eistedd Datganiadau Agoriadol
Cwnsler yr Ymchwiliad
Cyfranogwyr Craidd
Datganiadau Agoriadol
Cyfranogwyr Craidd
Catriona Myles (Teuluoedd dros Gyfiawnder mewn Profedigaeth Covid-19 Gogledd Iwerddon)
Yr Athro James Nazroo (Arbenigwr)
Yr Athro Philip Banfield (Cymdeithas Feddygol Prydain)
Yr Athro David Taylor-Robinson (Arbenigwr)
Anne Longfield CBE (cyn Gomisiynydd Plant)
Kate Bell (Cyngres yr Undebau Llafur)
Prynhawn Diwrnod di-eistedd Datganiadau Agoriadol
Cyfranogwyr Craidd
Joanna Goodman (Covid-19 Teuluoedd dros Gyfiawnder mewn Profedigaeth)
Dr Alan Wightman (Profedigaeth Covid yr Alban)
Anna-Louise Marsh-Rees (Covid-19 Teuluoedd dros Gyfiawnder Cymru mewn Profedigaeth)
Yr Athro James Nazroo (Arbenigwr)
Caroline Abrahams (Oedran DU)
Ade Adeyemi MBE (Ffederasiwn o Sefydliadau Gofal Iechyd Lleiafrifoedd Ethnig)
Dr Clare Wenham (Arbenigwr)
Rebecca Goshawk (Solace Cymorth i Ferched)

Wythnos 2

9 Hydref 2023

Sylwch fod yr amseriadau yn rhai dros dro a gallant newid.

Dyddiad Dydd Llun 9 Hydref Dydd Mawrth 10 Hydref Dydd Mercher 11 Hydref Dydd Iau 12 Hydref Dydd Gwener 13 Hydref
Amser cychwyn 10:30 am 10:00 am 10:00 am 10:00 am 10:00 am
Bore Yr Athro Thomas Shakespeare a
Yr Athro Nicholas Watson (Arbenigwyr ar anableddau)
Kamran Mallick (Hawliau Anabledd y DU)
Yr Athro Laia Bécares (Arbenigwr ar anghydraddoldebau LGBTQ+)
Arglwydd Gus O'Donnell
Yr Athro Syr Ian Diamond
Yr Athro Kamlesh Khunti
Yr Athro Tom Hale (Arbenigwr ar lymder Dangosyddion Perfformiad Cenedlaethol/cymariaethau rhyngwladol o NPIs)
Dr Stuart Wainwright
Yr Athro Graham Medley
Alex Thomas (Arbenigwr ar wneud penderfyniadau gwleidyddol a gweinyddol a strwythurau cyfansoddiadol)
Yr Athro Chris Brightling a Dr Rachael Evans (Arbenigwyr ar Long Covid)
Prynhawn Yr Athro Ailsa Henderson (Arbenigwr ar ddatganoli) Gavin Freeguard (Arbenigwr ar rannu data) Syr Mark Walport Yr Athro Matt Keeling Ondine Sherwood (SOS Covid Hir)

Wythnos 3

16 Hydref 2023

Sylwch fod yr amseriadau yn rhai dros dro a gallant newid.

Dyddiad Dydd Llun 16 Hydref Dydd Mawrth 17 Hydref Dydd Mercher 18 Hydref Dydd Iau 19 Hydref Dydd Gwener 20 Hydref
Amser cychwyn 10:30 am 10:00 am 10:00 am 10:00 am
Bore Yr Athro Mark Woolhouse (Athro Epidemioleg Clefyd Heintus)
Yr Athro Anthony Costello (Athro Ymchwil Iechyd Iechyd a Chynhwysiant Byd-eang)
Yr Athro Steven Riley (Athro Deinameg Clefydau Heintus) Yr Athro James Rubin (Athro Seicoleg a Risgiau Iechyd sy'n Dod i'r Amlwg)
Yr Athro Lucy Yardley (Athro Seicoleg Iechyd)
Yr Athro Catherine Noakes (Athro Peirianneg Amgylcheddol ar gyfer Adeiladau)
Yr Athro John Edmunds (Athro Modelu Clefydau Heintus)
Diwrnod di-eistedd
Prynhawn Cyflwyniadau llafar mewn perthynas â chyhoeddi tystiolaeth
Yr Athro Andrew Hayward
(Athro Epidemioleg Clefyd Heintus)
Yr Athro Neil Ferguson (Athro Epidemioleg Clefyd Heintus) Yr Athro Syr Peter Horby (Cyfarwyddwr y Sefydliad Gwyddorau Pandemig) Yr Athro Carl Heneghan (Cyfarwyddwr y Ganolfan Meddygaeth Seiliedig ar Dystiolaeth) Diwrnod di-eistedd

 

Wythnos 4

30 Hydref 2023

Sylwch fod yr amseriadau yn rhai dros dro a gallant newid.

Dyddiad Dydd Llun 30 Hydref Dydd Mawrth 31 Hydref Dydd Mercher 1 Tachwedd Dydd Iau 2 Tachwedd Dydd Gwener 3 Tachwedd
Amser cychwyn 10:30 am 10:00 am 10:00 am 10:00 am
Bore Martin Reynolds (Cyn Brif Ysgrifennydd Preifat y Prif Weinidog)
Imran Shafi (Cyn
Ysgrifennydd Preifat i'r Prif Weinidog dros wasanaethau cyhoeddus)
Lee Cain (Cyn Gyfarwyddwr Cyfathrebu yn Rhif 10)
Dominic Cummings (Cyn Gynghorydd i'r Prif Weinidog)
Helen MacNamara (Cyn Ddirprwy Ysgrifennydd y Cabinet) Barwn Stevens o Birmingham (Cyn Brif Swyddog Gweithredol GIG Lloegr)
Syr Christopher Wormald (Ysgrifennydd Parhaol yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol)
Diwrnod di-eistedd
Prynhawn Imran Shafi (Cyn
Ysgrifennydd Preifat i'r Prif Weinidog dros wasanaethau cyhoeddus)
Dominic Cummings (Cyn Gynghorydd i'r Prif Weinidog)  Parhad Doctor David Halpern (Llywydd a chyn Brif Swyddog Gweithredol y Tîm Mewnwelediadau Ymddygiad) Doctor Yvonne Doyle (Cyn Gyfarwyddwr Meddygol a Chyfarwyddwr Diogelu Iechyd, Iechyd y Cyhoedd
Lloegr)
Diwrnod di-eistedd

 

Wythnos 5

6 Tachwedd 2023

Sylwch fod yr amseriadau yn rhai dros dro a gallant newid.

Dyddiad Dydd Llun 6 Tachwedd Dydd Mawrth 7 Tachwedd Dydd Mercher 8 Tachwedd Dydd Iau 9 Tachwedd Dydd Gwener 10 Tachwedd
Amser cychwyn 10:30 am 10:00 am 10:00 am 10:00 am
Bore Clare Lombardelli (Cyn Brif Gynghorydd Economaidd, Trysorlys EM)
Stuart Glassborow (Cyn Ddirprwy Brif Ysgrifennydd Preifat i’r Prif Weinidog)
Simon Ridley (Cyn
Pennaeth Tasglu Covid-19 Swyddfa'r Cabinet)
Arglwydd Mark Sedwill (Cyn Ysgrifennydd y Cabinet a Phennaeth y Gwasanaeth Sifil) Martin Hewitt QPM (Cyn Gadeirydd y
Penaethiaid Heddlu Cenedlaethol
Cyngor)
Y Fonesig Priti Patel AS (Cyn Ysgrifennydd o
Talaith i'r Cartref
Adran)
Diwrnod di-eistedd
Prynhawn Dr Ben Warner (Cyn Gynghorydd Arbennig yn Rhif 10) Arglwydd Edward Udny-Lister (Cyn Bennaeth Staff yn Rhif 10) Justin Tomlinson AS (Cyn Weinidog Gwladol dros Bobl Anabl, Iechyd a Gwaith) Mehefin Pang (Swyddog Polisi ac Ymgyrchoedd, Liberty) Diwrnod di-eistedd

 

Wythnos 6

20 Tachwedd 2023

Sylwch fod yr amseriadau yn rhai dros dro a gallant newid.

Dyddiad Dydd Llun 20 Tachwedd Dydd Mawrth 21 Tachwedd Dydd Mercher 22 Tachwedd Dydd Iau 23 Tachwedd Dydd Gwener 24 Tachwedd
Amser cychwyn 10:30 am 10:00 am 09:30 am 09:30 am
Bore Syr Patrick Vallance (Llywodraeth gynt
Prif Gynghorydd Gwyddonol)
Yr Athro Syr Christopher Whitty (Prif Swyddog Meddygol Lloegr) Yr Athro Syr Christopher Whitty (Prif Swyddog Meddygol Lloegr) parhau
Yr Athro Syr Jonathan
Van-Tam
(Cyn Ddirprwy Brif Swyddog Meddygol Lloegr)
Yr Athro Fonesig Angela McLean (Prif Gynghorydd Gwyddonol y Llywodraeth)
Diwrnod di-eistedd
Prynhawn Syr Patrick Vallance (Llywodraeth gynt
Prif Gynghorydd Gwyddonol) parhau
Yr Athro Syr Christopher Whitty (Prif Swyddog Meddygol Lloegr) parhau Yr Athro Syr Jonathan
Van-Tam
(Cyn Ddirprwy Brif Swyddog Meddygol Lloegr) parhau
Kemi Badenoch AS (Cyn Weinidog Gwladol (Gweinidog dros Gydraddoldeb)) Diwrnod di-eistedd

 

Wythnos 7

27 Tachwedd 2023

Sylwch fod yr amseriadau yn rhai dros dro a gallant newid.

Dyddiad Dydd Llun 27 Tachwedd Dydd Mawrth 28 Tachwedd Dydd Mercher 29 Tachwedd Dydd Iau 30 Tachwedd Dydd Gwener 1 Rhagfyr
Amser cychwyn 10:30 am 10:00 am 10:00 am 10:00 am 10:00 am
Bore Sadiq Khan (Maer Llundain)
Andy Burnham (Maer Manceinion Fwyaf)
Michael Gove AS (Cyn Ganghellor Dugiaeth Caerhirfryn) Yr Athro Fonesig Jenny Harries (Cyn Ddirprwy Brif Swyddog Meddygol; Prif Weithredwr UKHSA) parhau
Sajid Javid AS (Cyn Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol)
Matt Hancock AS (Cyn Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol) Matt Hancock AS (Cyn Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol) parhau
Prynhawn Steve Rotheram (Maer Rhanbarth Dinas Lerpwl) Michael Gove AS (Cyn Ganghellor Dugiaeth Caerhirfrynparhau
Yr Athro Fonesig Jenny Harries (Cyn Ddirprwy Brif Swyddog Meddygol; Prif Weithredwr UKHSA)
Dominic Raab AS (Cyn Ddirprwy Brif Weinidog; Cyn Ysgrifennydd Gwladol dros Faterion Tramor, y Gymanwlad a Datblygu) Matt Hancock AS (Cyn Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol) parhau Ddim yn eistedd (PM)

 

Wythnos 8

4 Rhagfyr 2023

Sylwch fod yr amseriadau yn rhai dros dro a gallant newid.

Dyddiad Dydd Llun 4 Rhagfyr Dydd Mawrth 5 Rhagfyr Dydd Mercher 6 Rhagfyr Dydd Iau 7 Rhagfyr Dydd Gwener 8 Rhagfyr
Amser cychwyn 10:00 am 10:00 am
Bore Diwrnod di-eistedd Diwrnod di-eistedd Boris Johnson (Cyn Brif Weinidog y Deyrnas Unedig)

Boris Johnson (Cyn Brif Weinidog y Deyrnas Unedig) parhau Diwrnod di-eistedd
Prynhawn Diwrnod di-eistedd Diwrnod di-eistedd Boris Johnson (Cyn Brif Weinidog y Deyrnas Unedig) parhau Boris Johnson (Cyn Brif Weinidog y Deyrnas Unedig) parhau Diwrnod di-eistedd

 

Wythnos 9

11 Rhagfyr 2023

Sylwch fod yr amseriadau yn rhai dros dro a gallant newid.

Dyddiad Dydd Llun 11 Rhagfyr Dydd Mawrth 12 Rhagfyr Dydd Mercher 13 Rhagfyr Dydd Iau 14 Rhagfyr Dydd Gwener 15 Rhagfyr
Amser cychwyn 10:30yb 10:00 am 10:00 am
Bore Rishi Sunak AS (Cyn Ganghellor y Trysorlys) Diwrnod di-eistedd Datganiadau Cloi
Cyfranogwyr Craidd

Datganiadau Cloi
Cyfranogwyr Craidd
Diwrnod di-eistedd
Prynhawn Rishi Sunak AS (Cyn Ganghellor y Trysorlys) parhau Diwrnod di-eistedd Datganiadau Cloi
Cyfranogwyr Craidd
Ddim yn eistedd (PM) Diwrnod di-eistedd

 

Additional

20 May 2024

Sylwch fod yr amseriadau yn rhai dros dro a gallant newid.

Dyddiad Monday 20 May Tuesday 21 May Wednesday 22 May Thursday 23 May Friday 24 May
Amser cychwyn 10:00 am
Bore Diwrnod di-eistedd Diwrnod di-eistedd Diwrnod di-eistedd Dr Simon Case (Cabinet Secretary) Diwrnod di-eistedd
Prynhawn Diwrnod di-eistedd Diwrnod di-eistedd Diwrnod di-eistedd Dr Simon Case (Cabinet Secretary) parhau Diwrnod di-eistedd