Proses Gwneud Penderfyniadau a Llywodraethu Gwleidyddol Craidd y DU (Modiwl 2) – Gwrandawiadau Cyhoeddus


Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Ffilm Effaith Modiwl 2

Cafodd y ffilm ganlynol ei dangos yn ystod gwrandawiad cyhoeddus cyntaf Modiwl 2 ar 3 Hydref 2023. Yn ei sylwadau agoriadol, dywedodd y Cadeirydd, y Farwnes Hallett:

“Mae pedwar ar ddeg o bobl, o bob rhan o’r DU, wedi’u recordio yn siarad am yr effaith ddinistriol y mae’r pandemig wedi’i chael ar eu bywydau a bywydau eu teuluoedd. Mae’r ffilm yn cynnwys cyfeiriadau at brofedigaeth, galar, cartrefi gofal, wardiau ysbyty, angladdau, teimladau o euogrwydd, teimladau o ddicter, unigrwydd ac unigedd, Long Covid mewn oedolion, Long Covid mewn plant, iechyd meddwl, anabledd corfforol a thorri rheolau cloi. .

Rwy’n hynod ddiolchgar i’r rhai sydd wedi cytuno i gymryd rhan. Dwi’n gwybod pa mor anodd oedd hi iddyn nhw wneud hynny ar gamera.”

Mae'r ffilm hon yn cynnwys deunydd sy'n peri gofid. Mae gan wefan yr Ymchwiliad wybodaeth am nifer o sefydliadau sy’n darparu cymorth ar wahanol faterion. Cysylltwch ag un ohonyn nhw os oes angen help arnoch chi.

Agenda

Diwrnod Agenda
Dydd Mawrth
3 Hydref 23
Amser cychwyn 10:30 am
Bore
  • Sylwadau rhagarweiniol o'r Gadair
  • Ffilm Effaith Modiwl 2
  • Cyflwyniad gan Gwnsler i'r Ymchwiliad
  • Cyflwyniadau gan Gyfranogwyr Craidd
Prynhawn
  • Cyflwyniadau gan Gyfranogwyr Craidd
Amser gorffen 4:30pm