Proses gwneud penderfyniadau craidd y DU a Llywodraethu Gwleidyddol – Yr Alban (Modiwl 2A) – Gwrandawiadau Cyhoeddus


Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

10:00 am

 • Datganiadau Agoriadol
 • Fideo Effaith
 • Cwnsler yr Ymchwiliad

2:00 yp

 • Datganiadau Agoriadol
  Cyfranogwyr Craidd

 

Ffilm Effaith Modiwl 2A

Cafodd y ffilm ganlynol ei dangos yn ystod gwrandawiad cyhoeddus agoriadol Modiwl 2A ar 16 Ionawr 2024. Yn ei sylwadau agoriadol, dywedodd y Cadeirydd, y Farwnes Hallett:

“Mae’r ffilmiau effaith yn ein hatgoffa ni i gyd pam mae’r Ymchwiliad i bandemig Covid-19 yn bwysig.

“Fel ei ragflaenwyr, mae’n deimladwy dros ben a bydd yna rai sy’n ei chael hi’n ormod o ofid i wylio.

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

10:00 am

 • Jane Morrison (Profedigaeth Covid yr Alban)
 • Roz Foyer (Ysgrifennydd Cyffredinol Cyngres Undebau Llafur yr Alban)
 • Doctor Jim Elder-Woodward OBE (Cynullydd: Inclusion Scotland)
 • Roger Halliday (Cyn Brif Ystadegydd a Chyd-bennaeth Tîm Modelu a Dadansoddi Covid ar gyfer Llywodraeth yr Alban) Scott Heald (Cyfarwyddwr Data ac Arloesi Digidol yn Public Health Scotland)

2:00 yp

 • Roger Halliday (Cyn Brif Ystadegydd a Chyd-bennaeth Tîm Modelu a Dadansoddi Covid ar gyfer Llywodraeth yr Alban) a Scott Heald (Cyfarwyddwr Data ac Arloesi Digidol yn Public Health Scotland) parhau
 • Doctor Audrey MacDougall (Prif Ymchwilydd Cymdeithasol a Chyn-Bennaeth Tîm Modelu a Dadansoddi Covid ar gyfer Llywodraeth yr Alban)

Sylwch fod yr amseriadau yn rhai dros dro a gallant newid.

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Dogfennau

Bydd trawsgrifiad y gwrandawiad a’r dogfennau tystiolaeth perthnasol ar gael yma yn fuan ar ôl i’r gwrandawiad ohirio am y diwrnod.

Amserlen

Agenda

10:00 am

 • Yr Athro Paul Cairney (Arbenigwr)
 • Doctor Donald Macaskill (Prif Weithredwr Scottish Care)

2:00 yp

 • Doctor Donald Macaskill (Prif Weithredwr Scottish Care) parhau
 • Nicola Dickie (Cyfarwyddwr Polisi Pobl COSLA)

Sylwch fod yr amseriadau yn rhai dros dro a gallant newid.

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

10:00 am

 • Lesley Fraser (Cyfarwyddwr Cyffredinol Corfforaethol Llywodraeth yr Alban)
 • Ken Thomson CB (cyn Gyfarwyddwr Cyffredinol Strategaeth a Materion Allanol yn Llywodraeth yr Alban)

2:00 yp

 • Meddyg Jim McMenamin (Pennaeth y Gwasanaeth Heintiau, Cyfarwyddwr Digwyddiad Strategol yn Public Health Scotland) a Doctor Nick Phin (Cyfarwyddwr presennol Gwyddor Iechyd y Cyhoedd ar gyfer Public Health Scotland, cyn Ddirprwy Gyfarwyddwr Gwasanaeth Heintiau Cenedlaethol Public Health England)

Sylwch fod yr amseriadau yn rhai dros dro a gallant newid.

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

10:00 am

Gwasanaeth sifil / Tystiolaeth Gynghorol
Caroline Lamb
(Prif Weithredwr GIG yr Alban a Chyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gofal Cymdeithasol)
Proffeswr Syr Gregor Smith (Prif Swyddog Meddygol yr Alban)

2:00 yp

Proffeswr Syr Gregor Smith (Prif Swyddog Meddygol yr Alban) parhau
Yr Athro Sheila Rowan
(Cyn Brif Gynghorydd Gwyddonol yr Alban)

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

10:00 am

Gwasanaeth sifil / Tystiolaeth Gynghorol
Yr Athro Jason Leitch, CBE
(Cyfarwyddwr Clinigol Cenedlaethol Llywodraeth yr Alban)
Proffeswr Devi Sridhar (Athro a Chadeirydd Iechyd Cyhoeddus Byd-eang ym Mhrifysgol Caeredin)

2:00 yp

Tystiolaeth Ymgynghorol Annibynnol
Yr Athro Andrew Morris
(Athro Meddygaeth ym Mhrifysgol Caeredin)

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Dogfennau

Bydd trawsgrifiad y gwrandawiad a’r dogfennau tystiolaeth perthnasol ar gael yma yn fuan ar ôl i’r gwrandawiad ohirio am y diwrnod.

Amserlen

Agenda

10:00 am

Tystiolaeth Ymgynghorol Annibynnol
Yr Athro Mark Woolhouse
(Athro Epidemioleg Clefyd Heintus, Prifysgol Caeredin)
Yr Athro Stephen Reicher
(Athro Seicoleg, Prifysgol St Andrews)

2:00 yp

Pablo Grez Dr (Prifysgol Strathclyde)
Yr Athro Susan McVie (Athro Troseddeg Feintiol ym Mhrifysgol Caeredin)

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

10:00 am

Tystiolaeth Weinidogol
Alister Jack AS
(Ysgrifennydd Gwladol yr Alban)
Elizabeth Lloyd (Cyn Bennaeth Staff y Gwir Anrhydeddus Nicola Sturgeon MSP)

2:00 yp

Humza Yousaf ASA (Prif Weinidog yr Alban)

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

10:00 am

Tystiolaeth Weinidogol
Michael Gove 
(Cyn Ganghellor Dugiaeth Caerhirfryn ac Ysgrifennydd Gwladol presennol dros Lefelu i Fyny, Tai a Chymunedau)

2:00 yp

Jeane Freeman (Cyn Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Chwaraeon)

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

10:00 am

Tystiolaeth Weinidogol
Kate Forbes 
(Cyn Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a’r Economi – Gweinidog yr Alban)
John Swinney (Cyn Ddirprwy Brif Weinidog yr Alban)

2:00 yp

John Swinney (Cyn Ddirprwy Brif Weinidog yr Alban) parhau

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

10:00 am

Tystiolaeth Weinidogol
Nicola Sturgeon 
(Cyn Brif Weinidog yr Alban)

2:00 yp

Nicola Sturgeon (Cyn Brif Weinidog yr Alban) parhau

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

10:00 am

Alister Jack AS (Ysgrifennydd Gwladol yr Alban)
Datganiadau Cloi
Cyfranogwyr Craidd

2:00 yp

Datganiadau Cloi
Cyfranogwyr Craidd