Podstawy podejmowania decyzji i zarządzania politycznego w Wielkiej Brytanii (Moduł 2) – Przesłuchania publiczne