Sinabi Mo Namin


Sa aming mga roundtable noong nakaraang taon, kumunsulta kami sa humigit-kumulang 80 organisasyon upang makuha ang kanilang input sa disenyo at paghahatid ng Every Story Matters. Kabilang dito ang pangangalagang pangkalusugan, pagkakapantay-pantay, pangangalaga sa lipunan, mga organisasyon ng mga bata at edukasyon, mga grupo ng pananampalataya, negosyo, mga unyon ng manggagawa at mga nag-aalok ng suporta sa pangungulila.

Ang nasa ibaba ay nagbibigay ng isang detalyadong pangkalahatang-ideya kung saan kami nagkaroon, at hindi pa, kumilos sa feedback ng mga organisasyon:

"Mag-alok ng maraming paraan para ma-access at makapag-ambag sa Bawat Kwento na Mahalaga"

 • Magkakaroon ng iba't ibang paraan upang mag-ambag kabilang ang mga opsyon sa online at offline.
 • Magbibigay kami ng impormasyon upang suportahan ang pakikilahok sa pagsasanay sa pakikinig sa isang hanay ng mga naa-access na format at wika.
 • Ang webform ay magkakaroon ng function na "i-save at bumalik", para sa mga maaaring hindi makumpleto ito sa isang session - gaya ng inirerekomenda ng mga organisasyon ng Long Covid.
 • Ang serbisyong 'linya ng wika' ay magbibigay-daan sa mga tao na isumite ang kanilang tugon sa isang wikang hindi Ingles. Isasalin ito sa English ng Language Line interpreter.

"Kilalanin ang mga tao kung nasaan sila sa pamamagitan ng pag-set up at pagbisita sa mga pisikal na lugar ng pakikinig"

 • Magsasagawa kami ng mga kaganapan sa pakikinig sa komunidad na nagbibigay-daan sa mga tao na ibahagi ang kanilang kuwento nang personal.
 • Ang mga sesyon ay dadaluhan ng pangkat ng Pagtatanong at ng Tagapangulo.

"Kilalanin ang trauma at magbigay ng suporta sa online at offline na pakikinig"

 • Kasama sa aming diskarte ang pasadyang pagsasanay para sa lahat ng kawani na nagsasagawa ng mga panayam, kaya malinaw sa kanila kung ano ang trauma, kung paano ito maaaring ipakita at kung paano ilapat ang kaalamang ito sa mga partikular na pag-uusap na ito.
 • Meron isang listahan ng mga organisasyon na maaaring magbigay ng suporta sa aming website, para sa mga pumupuno sa online na form.
 • Para sa mga nagbabahagi ng kanilang mga karanasan offline, magkakaroon ng mga probisyon ng emosyonal na suporta na may kaalaman sa trauma na magagamit. Isang tender ang lalabas upang makuha ang kadalubhasaan na ito sa labas.

"Linawin ang layunin, pamamaraan, paggamit ng data at output ng pakikinig"

 • Ang mga karanasan ay titipunin at susuriin ng mga eksperto sa pananaliksik at pagsusuri. Dahil wala kaming sapat na kapasidad sa Inquiry team kakailanganin naming kunin ang kadalubhasaan na ito. . Gagawa ng mga ulat para sa bawat may-katuturang imbestigasyon sa module, at isusumite bilang ebidensya, na isisiwalat sa Mga Pangunahing Kalahok at ilalathala bilang bahagi ng mga pagdinig para sa bawat module ng Pagtatanong.
 • Ang paraan ng plano naming mangalap ng mga kuwento ng mga tao ay makakatulong sa Inquiry na makakuha ng malawak na base ng ebidensya tungkol sa epekto ng pandemya hangga't maaari, upang matulungan ito sa pag-abot ng matatag na mga natuklasan at rekomendasyon na isinasaalang-alang ang parehong sanhi at epekto.
 • Upang matiyak na matatag ang aming diskarte sa pagsasaliksik, nagtalaga ang Inquiry ng anim na miyembrong Ethics Review Panel upang magbigay ng independyente, etikal na pagsusuri ng disenyo ng pananaliksik at diskarte ng Every Story Matters. Pangungunahan ito ng Propesor David Archard ng Queen's University Belfast.
 • Magho-host kami ng webinar para sa mga organisasyon sa Marso (mga detalye kung paano mag-sign up sa ibaba), para linawin ang layunin, pamamaraan, paggamit ng data at output ng Every Story Matters.

"Iangkop ang aming diskarte para sa mga partikular na grupo"

 • Magsasagawa kami ng naka-target na diskarte sa pangangalap ng mga karanasan ng mga bihirang marinig na grupo na maaaring hindi makisali sa pamamagitan ng aming bukas na mga channel ng feedback (hal. webform o mga kaganapan sa pakikinig).
 • Makikipagtulungan din kami sa mga pinagkakatiwalaang organisasyon at grupo para maabot ang mga audience na ito.
 • Narinig namin na kailangan naming tiyakin na ang intersectional na diskarte ay ginagawa sa pagsusuri ng data. Sa pamamagitan ng paggamit ng pangunahin, pangalawa at tertiary sampling na pamantayan, hindi lang namin susuriin kung naaabot namin ang mga partikular na grupo ng madla, ngunit ang demograpikong bumubuo sa mga pangkat ng audience na iyon.

"Ang mga kabataan ay dapat direktang pakinggan"

 • Isinasaalang-alang pa rin namin kung paano pinakamahusay na maunawaan ang kanilang mga karanasan sa pandemya, at nais na balansehin kung ano ang kailangan ng Inquiry na may pinakamainam na interes ng mga bata. Upang ipaalam sa aming pag-unawa, humingi kami ng payo mula sa mga organisasyon ng mga bata at kabataan noong Pebrero.

"Karapatang mag-withdraw"

 • Ang pangangailangang ito ay dumating sa pamamagitan ng malakas at malinaw sa pamamagitan ng pagsubok ng user. Para sa mga nagsusumite ng kanilang mga karanasan sa pamamagitan ng na-refresh na webform (binalak para sa Mayo) ang mga pangalan at email address ng mga tao ay hindi kokolektahin. Ang webform ay mangongolekta ng ilang personal na makikilalang impormasyon, upang payagan kaming mangalap ng mga istatistika sa paggamit ng webform, paganahin ang mga tao na 'i-save at ipagpatuloy' ang kanilang pagsusumite, at bigyan ang mga tao ng 'karapatan na bawiin' ang kanilang pagsusumite mula sa pananaliksik. Malinaw itong itatakda online sa aming paunawa sa privacy.

Bagama't sinubukan naming kumilos sa karamihan ng feedback na natanggap namin, may ilang rekomendasyon na hindi namin nagawang isulong:

"Dapat na ipakilala ang isang feature ng voice note kapag kinukumpleto ang form."

 • Hindi namin ito naisama, ngunit ang linya ng telepono at ang tampok na "i-save at bumalik" ay nagbibigay-daan sa mga tao na ibahagi ang kanilang karanasan alinman sa pasalita, o sa maliliit na seksyon.
Anong mangyayari sa susunod?

Ang Every Story Matters ay ilulunsad sa huling bahagi ng taong ito. Bago iyon, kailangan naming kumuha ng ilang espesyalista sa pananaliksik at suporta sa komunikasyon upang matulungan kaming maihatid ito. Gagawin namin ito sa pamamagitan ng Crown Commercial Service at magsisimula kang makitang live ang mga kontratang ito sa mga darating na linggo. Papalitan ng mga bagong kontratang ito ang mga kasalukuyang kontrata ng Inquiry sa M&C Saatchi at Ipsos.

Kung gusto mong malaman ang higit pa tungkol sa Every Story Matters mangyaring mag-sign up sa aming webinar, kung saan magbibigay kami ng mas detalyadong pangkalahatang-ideya at sasagutin ang anumang mga katanungan. Upang irehistro ang iyong interes mangyaring mag-email sa: engagement@covid19.public-inquiry.uk bago ang Biyernes 10 Marso. Limitado ang mga puwang sa limang tao bawat organisasyon.