Suporta


Kung ikaw ay nasa krisis

Kung ikaw ay nasa krisis at hindi mo kayang panatilihing ligtas ang iyong sarili, o naiisip mong saktan ang sarili o magpakamatay na maaari mong aksyonan, mangyaring isaalang-alang ang mga sumusunod na opsyon sa emergency:

  • Pumunta sa alinmang Ospital o A&E department o mag-book ng emergency appointment sa iyong GP
  • Tumawag sa 999 at humingi ng ambulansya o para sa hindi pang-emergency na payo sa kalusugan tumawag sa NHS sa 111.
  • Kung kailangan mo ng agarang suporta ngunit ayaw mong makipag-ugnayan sa serbisyong pangkalusugan tawagan ang Samaritans 24/7 helpline sa 116 123.

Suporta sa mga organisasyon

Nauunawaan namin na ang pandemya ay nakaapekto sa mga tao sa iba't ibang paraan, at na ang proseso ng pagsisiyasat sa pandemya ay maaaring magdulot sa iyo ng pagkabalisa, lalo na kapag nagbibigay sa Pagtatanong ng iyong mga karanasan.

Mayroong ilang mga organisasyong nakalista sa ibaba na maaaring magbigay ng suporta sa iba't ibang isyu. Mangyaring makipag-ugnayan sa isa sa kanila kung kailangan mo ng tulong.

mga Samaritano

Available ang mga Samaritano anumang oras, araw o gabi, kung nahihirapan ka. Maaari kang makipag-ugnayan tungkol sa anumang bagay na bumabagabag sa iyo, gaano man kalaki o kaliit ang nararamdaman ng isyu. Ang mga Samaritano ay nariyan para makinig, walang paghuhusga, walang panggigipit at tulungan kang gawin ang nasa isip mo. Ang kanilang libreng numero ng telepono ay 116123.

Isip

Isang pambansang kawanggawa sa kalusugan ng isip na nagbibigay ng payo at suporta sa sinumang may problema sa kalusugan ng isip. Available ang kanilang linya ng impormasyon sa 0300 123 3393.

Relate

Nag-aalok ang Relate ng suporta para sa iba't ibang isyu kabilang ang pagpapayo sa relasyon, pagpapayo sa pamilya, pamamagitan, pagpapayo sa mga bata, pagpapayo sa mga kabataan at therapy sa sex. Mayroon silang ilang mga sentro na nag-aalok ng mga personal na serbisyo sa buong UK pati na rin ang pag-aalok ng pagpapayo sa pamamagitan ng telepono, email o live chat, ang mga detalye nito ay makikita sa kanilang website.

YoungMinds

Ang mga batang isip ay isang kawanggawa na nakatuon sa kalusugan ng isip ng mga kabataan. Nag-aalok sila ng mga serbisyo sa parehong mga kabataan at mga magulang na nangangailangan ng tulong. Ang mga detalye ng suportang inaalok nila ay makikita sa kanilang website.

Marie Curie

Anuman ang iyong tanong, makakatulong si Marie Curie sa praktikal na impormasyon at suporta sa lahat ng aspeto ng buhay na may nakamamatay na karamdaman, pagkamatay at pangungulila. Ang kanilang helpline number ay 0800 090 2309.

Suporta sa Cruse Bereavement

Ang mga cruse volunteer ay sinanay sa lahat ng uri ng pangungulila at makakatulong sa iyo na maunawaan kung ano ang iyong nararamdaman ngayon. Ang kanilang numero ng telepono ay 0808 808 1677.

Pambansang Pagkakasosyo sa Pangungulila

Ang National Bereavement Partnership ay nagbibigay ng helpline ng suporta, referral ng pagpapayo at serbisyo sa pakikipagkaibigan para sa lahat ng dumaranas ng pangungulila, kalungkutan, pagkawala ng buhay, mga isyu sa kalusugan ng isip, at mga apektado ng pandemya ng COVID-19. Ang kanilang helpline number ay 0800 448 0800.

Carers UK

Isang kawanggawa na nagbibigay ng mga opsyon sa suporta para sa mga tagapag-alaga sa UK, kung ang iyong tanong ay tungkol sa pananalapi, emosyonal na suporta o iyong mga karapatan bilang isang tagapag-alaga, ang Carers UK ay nandiyan upang magbigay ng suporta para sa iyong sitwasyon. Maaari kang humingi ng payo sa pamamagitan ng kanilang email advice@carersuk.org o direkta sa pamamagitan ng kanilang helpline sa 0808 808 7777.

Website ng NHS Choices

Nag-aalok ang website ng NHS ng kumpletong gabay sa kalusugan na nagbibigay ng malawak na listahan ng mga kondisyon, sintomas at paggamot na pinapayuhan din nito kung kailan at saan pinakamahusay na humingi ng tulong. May partikular na bahagi ng website na nakatuon sa pagbibigay ng payo at impormasyon tungkol sa Covid-19 at mga sintomas nito.

Tulong sa Covid

Nag-aalok ang COVID AID ng suporta at impormasyon sa mga isyu na naranasan ng mga tao sa panahon ng pandemya. Kasama ang suporta sa pangungulila at mahabang suporta sa covid, ang mga regular na bulletin ay naka-post sa kanilang website na may impormasyon tungkol sa Covid-19.

Frontline19

Isang libreng independiyente, kumpidensyal at serbisyo sa buong bansa na nakabase sa UK na naghahatid ng sikolohikal na suporta sa mga taong nagtatrabaho sa NHS at nasa frontline. Ang mga detalye ng suportang inaalok nila ay makikita sa kanilang website.

Protektahan

Ang Protect ay ang whistleblowing charity ng UK. Nag-aalok sila ng libre, kumpidensyal na payo sa mga nakakita ng malpractice, panganib o maling gawain sa lugar ng trabaho. Ang mga detalye tungkol sa suportang inaalok nila ay nasa kanilang website.

Linya ng bata

Kung ikaw ay 18 o mas bata, maaari kang makipag-usap sa Childline tungkol sa kahit ano. Walang problema na masyadong malaki o masyadong maliit. Makipag-chat sa kanila online sa pamamagitan ng kanilang website o tawagan sila sa 0800 1111.

NSPCC

Ang NSPCC ay nag-aalok ng panterapeutika na suporta sa mga kabataan at gumagawa upang maiwasan ang pang-aabuso. Kung nag-aalala ka tungkol sa kaligtasan ng isang bata makipag-ugnayan sa kanila sa 0808 800 5000 o kung ikaw ay wala pang 18 taong gulang at nangangailangan ng suporta tumawag sa Childline sa 0800 1111.

Mga Batang Isip

Ang mga batang isip ay isang kawanggawa na nakatuon sa kalusugan ng isip ng mga kabataan. Nag-aalok sila ng mga serbisyo sa parehong mga kabataan at mga magulang na nangangailangan ng tulong. Ang mga detalye ng suportang inaalok nila ay makikita sa kanilang website.

Centrepoint

Isang kawanggawa na nakatuon sa pagbibigay ng pabahay at suporta para sa mga kabataan na nakakaranas ng kawalan ng tirahan. Nag-aalok sila ng online chat service na available sa kanilang website pati na rin ang helpline sa 0808 800 066.

Payo ng Mamamayan

Kung ang pandemya ay nagdulot sa iyo na makaranas ng kahirapan sa pananalapi, ang Citizens Advice ay magagamit upang magbigay ng payo at suporta. Mayroon silang maraming impormasyon sa kanilang website o maaaring makipag-ugnayan sa pamamagitan ng webchat, telepono o nang personal sa isa sa kanilang mga lokal na opisina.

StepChange

Isang charity na partikular na nakatuon sa pagbibigay ng payo at suporta para sa mga nahihirapan sa utang. Tumutulong sila sa pagbibigay ng mga solusyon at serbisyo depende sa iyong mga kalagayan. Available ang online na payo sa kanilang website o maaari kang tumawag sa helpline sa 0800 138 1111.

Silungan

Isang kawanggawa na nakatuon sa pagtulong sa mga taong walang tirahan. Mayroon silang payo sa kanilang website o kung ito ay isang emergency at wala kang mahanap na matutuluyan tawagan sila sa 0808 800 4444.

Krisis

Ang krisis ay isang kawanggawa na nakatuon sa pagtulong sa mga tao mula sa kawalan ng tirahan. Nag-aalok sila ng suporta, pagsasanay at edukasyon upang matulungan ang mga taong may pabahay, kalusugan at trabaho. Nag-aalok din sila ng mga serbisyong partikular sa rehiyon na nakalista sa kanilang website.

Centrepoint

Isang kawanggawa na nakatuon sa pagbibigay ng pabahay at suporta para sa mga kabataan na nakakaranas ng kawalan ng tirahan. Nag-aalok sila ng online chat service na available sa kanilang website pati na rin ang helpline sa 0808 800 066.

PACT

Ang Prison Advice and Care Trust ay isang pambansang organisasyon na sumusuporta sa mga bilanggo, mga taong may hinatulan at kanilang mga pamilya. Nag-aalok sila ng suporta sa loob ng sistema ng bilangguan, habang ang mga pamilyang may mga mahal sa buhay na nakakulong ay maaaring makipag-ugnayan sa kanilang helpline sa 0808 808 2003.

Nacro

Isang kawanggawa na nag-aalok ng iba't ibang serbisyo kabilang ang mga nakatuon sa pagtulong sa mga taong nakikitungo sa sistema ng hustisya. Ang impormasyon ay matatagpuan sa kanilang website, pati na rin ang pag-access sa mga kurso sa pagsasanay.

Suporta sa Biktima

Isang independiyenteng kawanggawa na nakatuon sa mga naging biktima ng krimen o iba pang mga traumatikong insidente, maaari silang makipag-ugnayan kung nag-ulat ka ng krimen o hindi. Ang karagdagang impormasyon ay makukuha sa kanilang website at ang kanilang helpline ay maaaring ma-access sa pamamagitan ng 08 08 16 89 111.

Kanlungan

Ang Refuge ay isang espesyalistang tagapagbigay ng mga serbisyo sa suporta sa pang-aabuso sa tahanan sa England at nagpapatakbo ng National Domestic Abuse Helpline, na siyang gateway sa pag-access ng suporta sa espesyalista sa buong bansa. Available ang live chat sa kanilang website, pati na rin ang isang webform na maaari mong punan at makontak sa ligtas na oras, ang Helpline ay available 24/7 sa 0808 2000 247.

Linya ng Payo ng Lalaki

Isang kawanggawa na nag-aalok ng payo at suporta partikular para sa mga lalaking biktima ng pang-aabuso sa tahanan at sa mga sumusuporta sa kanila kabilang ang pamilya at mga kaibigan at mga frontline na manggagawa. Ang mga serbisyo ng suporta sa e-mail at webchat ay makukuha sa kanilang website at ang kanilang emergency helpline ay available sa 0808 8010327.

NSPCC

Ang NSPCC ay nag-aalok ng panterapeutika na suporta sa mga kabataan at gumagawa upang maiwasan ang pang-aabuso. Kung nag-aalala ka tungkol sa kaligtasan ng isang bata makipag-ugnayan sa kanila sa 0808 800 5000 o kung ikaw ay wala pang 18 taong gulang at nangangailangan ng suporta tumawag sa Childline sa 0800 1111.

Konseho ng Refugee

Isang kawanggawa na nakikipagtulungan sa mga refugee at sa mga naghahanap ng asylum. Ang kanilang website ay nag-aalok ng hanay ng mga serbisyo kabilang ang pag-access sa mga partikular na rehiyonal na hub na maaaring tumulong sa mga bagong refugee, mga bata at kabataan, edukasyon, kalusugan at kalusugan ng isip pati na rin ang kawalan ng tirahan.

British Red Cross

Ang British Red Cross ay nag-aalok ng maraming serbisyo kabilang ang mga nakatuon sa pagtulong sa mga refugee at kabataang refugee. Ang karagdagang mga detalye ay matatagpuan sa kanilang website pati na rin ang impormasyon sa pag-access sa iyong pinakamalapit na mga serbisyo ng refugee.

HINDI NAKITA

Isang kawanggawa na dalubhasa sa pagpuksa sa lahat ng uri ng pang-aalipin sa modernong mundo, na nagbibigay ng mga ligtas na bahay at suporta sa mga komunidad. Maaaring iulat ang mga alalahanin sa pamamagitan ng kanilang website at available ang 24/7 na helpline sa 08000 121 700.

Iulat ang Modernong Pang-aalipin

Ang modernong pang-aalipin ay maaaring iulat sa pamahalaan sa pamamagitan ng kanilang website bilang alternatibo, maaari mong tawagan ang modernong pang-aalipin na helpline sa 0800 0121 700.

Disclaimer

Hindi pormal na ineendorso ng Inquiry ang mga organisasyong ito at hindi rin ito isang kumpletong listahan ng mga organisasyon na maaaring magbigay sa iyo ng suporta. Alam namin na maaaring may iba pang mga organisasyon na mas mahusay na nakalagay upang tulungan ka, at hinihikayat ka na makipag-ugnayan sa kung saan ka pinakakomportable na humingi ng tulong.