Effaith pandemig Covid-19 ar systemau gofal iechyd ym mhedair gwlad y DU (Modiwl 3)


Bydd Modiwl 3 yn agor ar ddydd Mawrth 8 Tachwedd 2022. Bydd yn ystyried ymateb y llywodraeth a chymdeithas i Covid yn ogystal â dadansoddi'r effaith a gafodd y pandemig ar systemau gofal iechyd, cleifion a gweithwyr gofal iechyd. Bydd hyn yn cynnwys llywodraethu gofal iechyd, gofal sylfaenol, ôl-groniadau’r GIG, effeithiau rhaglenni brechu ar ddarpariaeth gofal iechyd yn ogystal â diagnosio a chymorth covid hir.

Mae'r broses ymgeisio i ddod yn Gyfranogwr Craidd ar gyfer Modiwl 3 bellach wedi cau. Gellir gweld dyddiadau gwrandawiadau sydd ar ddod neu yn y gorffennol ar gyfer y modiwl hwn ar yr Ymchwiliadau tudalen gwrandawiadau.

Dogfennau cysylltiedig

Clyweledau cysylltiedig