Effaith Pandemig Covid-19 ar Systemau Gofal Iechyd Pedair Gwlad y DU (Modiwl 3) - Gwrandawiadau Rhagarweiniol


Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

10:00 am

Sylwadau rhagarweiniol gan y cadeirydd

10:30 am

Diweddariad gan Gwnsler yr Ymchwiliad, ynghylch:

• Dynodi Cyfranogwyr Craidd
• Amlinelliad Dros Dro o'r Sgôp ar gyfer Modiwl 3
• Casglu tystiolaeth
• Datgelu i Gyfranogwyr Craidd
• Yr ymarfer gwrando/Mae Pob Stori'n Bwysig
• Dyddiadau gwrandawiadau yn y dyfodol

11:30 am

Cyflwyniadau gan Gyfranogwyr Craidd

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

10:30 am

 • Sylwadau rhagarweiniol o'r Gadair
 • Diweddariad gan Gwnsler yr Ymchwiliad, ynghylch:
  • Ceisiadau Rheol 9
  • Datgelu i Gyfranogwyr Craidd
  • Tystion arbenigol
  • Amodau di-covid i'w harchwilio
  • Dogfen Rhestr Dros Dro o Faterion
  • Mae Pob Stori o Bwys
  • Dyddiadau Gwrandawiadau yn y Dyfodol
 • Cyflwyniadau gan Gyfranogwyr Craidd

2:00 yp

 • Cyflwyniadau gan Gyfranogwyr Craidd

Darllediad

Bydd llif byw o'r gwrandawiad hwn ar gael ar ein hafan ac ymlaen ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd) Dydd Mercher 10 Ebrill 2024. Bydd recordiad o'r darllediad ar gael yma yn fuan.