Effaith Pandemig Covid-19 ar Systemau Gofal Iechyd Pedair Gwlad y DU (Modiwl 3) - Gwrandawiadau Rhagarweiniol


Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Agenda

10:00 am

Sylwadau rhagarweiniol gan y cadeirydd

10:30 am

Diweddariad gan Gwnsler yr Ymchwiliad, ynghylch:

• Dynodi Cyfranogwyr Craidd
• Amlinelliad Dros Dro o'r Sgôp ar gyfer Modiwl 3
• Casglu tystiolaeth
• Datgelu i Gyfranogwyr Craidd
• Yr ymarfer gwrando/Mae Pob Stori'n Bwysig
• Dyddiadau gwrandawiadau yn y dyfodol

11:30 am

Cyflwyniadau gan Gyfranogwyr Craidd

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Agenda

10:30 am

 • Sylwadau rhagarweiniol o'r Gadair
 • Diweddariad gan Gwnsler yr Ymchwiliad, ynghylch:
  • Ceisiadau Rheol 9
  • Datgelu i Gyfranogwyr Craidd
  • Tystion arbenigol
  • Amodau di-covid i'w harchwilio
  • Dogfen Rhestr Dros Dro o Faterion
  • Mae Pob Stori o Bwys
  • Dyddiadau Gwrandawiadau yn y Dyfodol
 • Cyflwyniadau gan Gyfranogwyr Craidd

2:00 yp

 • Cyflwyniadau gan Gyfranogwyr Craidd