Saamaynta faafa ee Covid-19 ee nidaamka daryeelka caafimaadka ee 4ta wadan ee UK (Module 3)


Module 3 waxa uu furmay Talaadadii 8-da Noofambar 2022. Waxa uu eegi doonaa jawaabta dawladda iyo bulshada ee Covid-19 iyo sidoo kale faafinta saamaynta masiibada ku yeelatay nidaamyada daryeelka caafimaadka, bukaannada iyo shaqaalaha daryeelka caafimaadka. Tan waxa ku jiri doona maamulka daryeelka caafimaadka, daryeelka aasaasiga ah, dib u dhaca NHS, saamaynta bixinta daryeelka caafimaadka ee barnaamijyada tallaalka iyo sidoo kale ogaanshaha iyo taageerada dheer ee covid.

Habka codsiga si aad u noqoto Kaqaybgalaha Muhiimka ah ee Module 3 hadda waa la xidhay. Taariikhaha dhageysiga soo socda ama hore ee cutubkan waxaa laga eegi karaa Weydiinta bogga dhegeysiga.

Dukumentiyada la xidhiidha

Dhagaysiyo la xidhiidha