Brechlynnau a therapiwteg (Modiwl 4)


Bydd y modiwl hwn yn ystyried ac yn gwneud argymhellion ar amrywiaeth o faterion yn ymwneud â datblygu brechlynnau Covid-19 a gweithredu’r rhaglen gyflwyno brechlynnau yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon. Bydd materion yn ymwneud â thrin Covid-19 trwy feddyginiaethau presennol a newydd yn cael eu harchwilio ochr yn ochr. Bydd ffocws ar wersi a ddysgwyd a pharodrwydd ar gyfer y pandemig nesaf.

Bydd materion thematig yn ymwneud â'r nifer anghyfartal sy'n cael y brechlyn yn cael eu harchwilio, i gynnwys nodi'r grwpiau a oedd yn destun y defnydd anghyfartal, achosion posibl y defnydd anghyfartal o'r fath ac ymateb y Llywodraeth.

Bydd y modiwl yn mynd i'r afael â materion o bryder cyhoeddus diweddar yn ymwneud â diogelwch brechlynnau a'r system gyfredol ar gyfer iawndal ariannol o dan Gynllun Talu Niwed trwy Frechiad y DU.

Mae'r broses ymgeisio i ddod yn Gyfranogwr Craidd ar gyfer Modiwl 4 bellach wedi cau.

Mae'r Ymchwiliad yn bwriadu clywed tystiolaeth ar gyfer yr ymchwiliad hwn yn Llundain dros dair wythnos.

    • Maw 14 – Iau 30 Ionawr 2025

Gellir gweld dyddiadau gwrandawiadau sydd ar ddod neu yn y gorffennol ar gyfer y modiwl hwn ar yr Ymchwiliadau tudalen gwrandawiadau.

Dogfennau cysylltiedig

Clyweledau cysylltiedig