Brechlynnau a Therapiwteg (Modiwl 4) – Gwrandawiadau Rhagarweiniol


Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

Diwrnod Agenda
Mercher
13 Medi 23
Amser cychwyn 10:30 am
Bore
 • Sylwadau rhagarweiniol o'r Gadair
  • Diweddariad gan Gwnsler yr Ymchwiliad, ynghylch:
  • Dynodi Cyfranogwyr Craidd
  • Amlinelliad Dros Dro o'r Sgôp ar gyfer Modiwl 4
  • Casglu tystiolaeth
  • Datgelu i Gyfranogwyr Craidd
  • Yr Ymarfer Gwrando – Mae Pob Stori'n Bwysig
  • Dyddiadau gwrandawiadau yn y dyfodol
 • Cyflwyniadau gan Gyfranogwyr Craidd
Prynhawn
 • Cyflwyniadau gan Gyfranogwyr Craidd
Amser gorffen 4:30pm