રસીઓ અને ઉપચારશાસ્ત્ર (મોડ્યુલ 4) - પ્રારંભિક સુનાવણી


પ્રસારણ

આ સુનાવણીનું જીવંત પ્રસારણ સમાપ્ત થઈ ગયું છે. તમે તેને નીચે અથવા અમારા પર પાછું પ્લે કરી શકો છો YouTube ચેનલ (નવા ટેબમાં ખુલે છે).

ચેતવણી: પ્રસંગોપાત મજબૂત ભાષા પુરાવાનો ભાગ બની શકે છે.

કાર્યસૂચિ

દિવસ કાર્યસૂચિ
બુધવાર
13 સપ્ટે 23
પ્રારંભ સમય 10:30 am
સવાર
 • અધ્યક્ષ તરફથી પરિચયાત્મક ટીકા
  • કાઉન્સેલ તરફથી પૂછપરછ માટે અપડેટ, સંબંધિત:
  • મુખ્ય સહભાગીઓનું હોદ્દો
  • મોડ્યુલ 4 માટે અવકાશની કામચલાઉ રૂપરેખા
  • પુરાવા એકત્ર કરવા
  • મુખ્ય સહભાગીઓ માટે જાહેરાત
  • સાંભળવાની કવાયત – દરેક વાર્તા મહત્વની છે
  • ભાવિ સુનાવણીની તારીખો
 • મુખ્ય સહભાગીઓ તરફથી સબમિશન
બપોર
 • મુખ્ય સહભાગીઓ તરફથી સબમિશન
સમાપ્તિ સમય સાંજે 4:30 કલાકે