Szczepionki i środki lecznicze (moduł 4) – przesłuchania wstępne


Audycja

Transmisja na żywo z tego przesłuchania została zakończona. Możesz odtworzyć go poniżej lub na naszej stronie Kanał YouTube (otwiera się w nowej karcie).

Ostrzeżenie: sporadycznie wulgarny język może stanowić część dowodu.

Porządek obrad

Dzień Porządek obrad
Środa
13 września 23
Czas rozpoczęcia 10:30 rano
Poranek
 • Uwagi wstępne przewodniczącego
  • Aktualne informacje od radcy prawnego dotyczące dochodzenia dotyczące:
  • Wyznaczenie głównych uczestników
  • Tymczasowy zarys zakresu modułu 4
  • Gromadzenie dowodów
  • Ujawnianie Uczestnikom Głównym
  • Ćwiczenie ze słuchania – każda historia ma znaczenie
  • Terminy przyszłych rozpraw
 • Zgłoszenia od głównych uczestników
Popołudnie
 • Zgłoszenia od głównych uczestników
Koniec czasu 16:30