Gwneud Penderfyniadau Craidd a Llywodraethu Gwleidyddol y DU – Gogledd Iwerddon (Modiwl 2C) – Gwrandawiadau Rhagarweiniol


Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

10:30 am

Sylwadau rhagarweiniol o'r Gadair

 

11:00 am

Diweddariad gan Gwnsler yr Ymchwiliad, ynghylch:

 • Diweddariad ar geisiadau Rheol 9
 • Datgeliad i Gyfranogwyr Craidd
 • Braint Seneddol
 • Cyfarwyddyd tystion arbenigol
 • Gweithdrefn cynnig tystiolaeth a Rheol 10
 • Tystion ac amserlen gwrandawiad
 • Datganiadau Agoriadol a Chau
 • Yr Ymarfer Gwrando – Mae Pob Stori o Bwys
 • Coffadwriaeth
 • Gwrandawiadau cyhoeddus

1:00 yp

Cyflwyniadau gan Gyfranogwyr Craidd

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

1:45 yp

Sylwadau rhagarweiniol o'r Gadair

2:00 yp

Diweddariad gan Gwnsler yr Ymchwiliad, ynghylch:

 • Diweddariad: Materion cydraddoldeb, Gweithredu Anabledd Gogledd Iwerddon
 • Amserlen
 • Tystiolaeth: Ceisiadau Rheol 9, Datgelu, Gweriniaeth Iwerddon
 • Rhestr o Faterion
 • Perthnasedd
 • Arbenigwyr arfaethedig
 • Yr Ymarfer Gwrando – Mae Pob Stori o Bwys

3:00 yp

Cyflwyniadau gan Gyfranogwyr Craidd

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

1:45 yp

Sylwadau rhagarweiniol o'r Gadair

2:00 yp

Diweddariad gan Gwnsler yr Ymchwiliad ynghylch:

 • Diweddariad ar geisiadau Rheol 9 – datganiadau ac arddangosion;
 • Casglu tystiolaeth ddogfennol gan y Swyddfa Weithredol (TEO) ac adrannau eraill o Lywodraeth Gogledd Iwerddon;
 • Datgelu i Gyfranogwyr Craidd;
 • Rhestr o Faterion, cynlluniau ar gyfer y gwrandawiadau ym mis Ebrill/Mai 2024 a rhestr dros dro o dystion;
 • Tystion arbenigol;
 • Mae Pob Stori o Bwys, Coffâd ac Effaith Ffilm;
 • Cyfarfodydd rhwng tîm Cyfreithiol Modiwl 2C a Chyfranogwyr Craidd cyn y gwrandawiadau cyhoeddus.

3:00 yp

Cyflwyniadau gan Gyfranogwyr Craidd