Core UK Desisyon at Pamamahala sa Pulitikal – Northern Ireland (Module 2C) – Mga Paunang Pagdinig


I-broadcast

Natapos na ang live broadcast ng pagdinig na ito. Maaari mo itong i-play muli sa ibaba o sa aming Channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab).

Babala: Ang paminsan-minsang malakas na pananalita ay maaaring maging bahagi ng ebidensya.

Agenda

10:30 umaga

Panimulang pahayag mula sa Tagapangulo

 

11:00 umaga

Update mula sa Counsel hanggang sa Inquiry, tungkol sa:

 • Update sa mga kahilingan sa Rule 9
 • Pagbubunyag sa Mga Pangunahing Kalahok
 • Pribilehiyo ng parlyamentaryo
 • Pagtuturo ng mga ekspertong saksi
 • Pamamaraan ng panukalang ebidensya at Panuntunan 10
 • Mga saksi at iskedyul ng pagdinig
 • Pambungad at Pangwakas na Pahayag
 • Ang Ehersisyo sa Pakikinig – Bawat Kwento ay Mahalaga
 • Paggunita
 • Mga pampublikong pagdinig

1:00 hapon

Mga pagsusumite mula sa Mga Pangunahing Kalahok

I-broadcast

Natapos na ang live broadcast ng pagdinig na ito. Maaari mo itong i-play muli sa ibaba o sa aming Channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab).

Babala: Ang paminsan-minsang malakas na pananalita ay maaaring maging bahagi ng ebidensya.

Agenda

1:45 hapon

Panimulang pahayag mula sa Tagapangulo

2:00 hapon

Update mula sa Counsel hanggang sa Inquiry, tungkol sa:

 • Update: Mga isyu sa pagkakapantay-pantay, Disability Action Northern Ireland
 • Timetable
 • Katibayan: Mga kahilingan sa Rule 9, Pagbubunyag, The Republic of Ireland
 • Listahan ng mga Isyu
 • Relativity
 • Mga iminungkahing eksperto
 • Ang Ehersisyo sa Pakikinig – Bawat Kuwento ay Mahalaga

3:00 hapon

Mga pagsusumite mula sa Mga Pangunahing Kalahok

I-broadcast

Natapos na ang live broadcast ng pagdinig na ito. Maaari mo itong i-play muli sa ibaba o sa aming Channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab).

Babala: Ang paminsan-minsang malakas na pananalita ay maaaring maging bahagi ng ebidensya.

Agenda

1:45 hapon

Panimulang pahayag mula sa Tagapangulo

2:00 hapon

Update mula sa Counsel hanggang sa Inquiry tungkol sa:

 • Update sa mga kahilingan sa Rule 9 – mga pahayag at eksibit;
 • Ang pangangalap ng dokumentaryong ebidensya mula sa Executive Office (TEO) at iba pang departamento ng Gobyerno ng Northern Ireland;
 • Pagbubunyag sa Mga Pangunahing Kalahok;
 • Listahan ng mga Isyu, mga plano para sa mga pagdinig sa Abril/Mayo 2024 at pansamantalang listahan ng mga saksi;
 • Mga ekspertong saksi;
 • Bawat Kuwento ay Mahalaga, Paggunita at Epekto na Pelikula;
 • Mga pagpupulong sa pagitan ng Module 2C Legal team at Mga Pangunahing Kalahok bago ang mga pampublikong pagdinig.

3:00 hapon

Mga pagsusumite mula sa Mga Pangunahing Kalahok