Gwneud penderfyniadau craidd y DU a llywodraethu gwleidyddol – Cymru (Modiwl 2B) – Gwrandawiadau Rhagarweiniol


Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

1:45 yp

Sylwadau rhagarweiniol o'r Gadair

2:00 yp

Diweddariad gan y Cwnsler Arweiniol i Fodiwl 2B, ynghylch:

 • Dynodi Cyfranogwyr Craidd
 • Amlinelliad Dros Dro o'r Sgôp ar gyfer Modiwl 2B
 • Ceisiadau Rheol 9
 • Datgeliad
 • Dyddiadau Gwrandawiad yn y dyfodol

3:30pm

Cyflwyniadau gan Gyfranogwyr Craidd

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

10:00 am

Sylwadau rhagarweiniol o'r Gadair

10:30 am

Diweddariad gan Gwnsler yr Ymchwiliad, ynghylch:

 • Ceisiadau Rheol 9
 • Datgeliad i Gyfranogwyr Craidd
 • Braint Seneddol
 • Tystiolaeth arbenigol
 • Dyddiad dechrau a lleoliad gwrandawiadau cyhoeddus sylweddol
 • Rhestr o faterion
 • Paratoi ar gyfer gwrandawiadau cyhoeddus sylweddol a’u cynnal
 • Trydydd gwrandawiad rhagarweiniol
 • Yr Ymarfer Gwrando – Mae Pob Stori o Bwys
 • Coffadwriaeth

12:00 yp

Cyflwyniadau gan Gyfranogwyr Craidd

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

10:00 am

Sylwadau rhagarweiniol o'r Gadair

10:45 am

Diweddariad gan Gwnsler yr Ymchwiliad, ynghylch:

 • Rhestr o Faterion
 • Diweddariad ar dystiolaeth gan Lywodraeth Cymru
 • Datgeliad i Gyfranogwyr Craidd
 • Cynlluniau ar gyfer y gwrandawiadau ym mis Chwefror a mis Mawrth 2024
 • Tystion arbenigol
 • Ffilmiau Mae Pob Stori o Bwys, Coffâd ac Effaith

12:00 yp

Cyflwyniadau gan Gyfranogwyr Craidd

Sylwch fod yr amseriadau yn rhai dros dro a gallant newid.