Podstawowy proces podejmowania decyzji w Wielkiej Brytanii i zarządzanie polityczne – Irlandia Północna (moduł 2C) – przesłuchania wstępne


Audycja

Transmisja na żywo z tego przesłuchania została zakończona. Możesz odtworzyć go poniżej lub na naszej stronie Kanał YouTube (otwiera się w nowej karcie).

Ostrzeżenie: sporadycznie wulgarny język może stanowić część dowodu.

Porządek obrad

10:30 rano

Uwagi wstępne przewodniczącego

 

11:00 rano

Aktualizacja od doradcy do dochodzenia, dotycząca:

 • Aktualizacja wniosków dotyczących zasady 9
 • Ujawnianie uczestnikom głównym
 • Przywilej parlamentarny
 • Instruktaż biegłych
 • Procedura proponowania dowodów i zasada 10
 • Harmonogram przesłuchania i przesłuchania świadków
 • Oświadczenia otwierające i zamykające
 • Ćwiczenie ze słuchu – każda historia ma znaczenie
 • Uczczenie pamięci
 • Przesłuchania publiczne

13:00

Zgłoszenia od głównych uczestników

Audycja

Transmisja na żywo z tego przesłuchania została zakończona. Możesz odtworzyć go poniżej lub na naszej stronie Kanał YouTube (otwiera się w nowej karcie).

Ostrzeżenie: sporadycznie wulgarny język może stanowić część dowodu.

Porządek obrad

13:45

Uwagi wstępne przewodniczącego

14:00

Aktualizacja od doradcy do dochodzenia, dotycząca:

 • Aktualizacja: Kwestie równości, Akcja dla osób niepełnosprawnych Irlandia Północna
 • Plan lekcji
 • Dowody: wnioski na podstawie zasady 9, ujawnienie, Republika Irlandii
 • Lista problemów
 • Względność
 • Proponowani eksperci
 • Ćwiczenie ze słuchu – każda historia ma znaczenie

15:00

Zgłoszenia od głównych uczestników

Audycja

Transmisja na żywo z tego przesłuchania została zakończona. Możesz odtworzyć go poniżej lub na naszej stronie Kanał YouTube (otwiera się w nowej karcie).

Ostrzeżenie: sporadycznie wulgarny język może stanowić część dowodu.

Porządek obrad

13:45

Uwagi wstępne przewodniczącego

14:00

Aktualizacja od doradcy do dochodzenia w sprawie:

 • Aktualizacja wniosków na podstawie Zasady 9 – oświadczenia i dowody;
 • Gromadzenie dokumentacji dowodowej z Biura Wykonawczego (TEO) i innych departamentów rządu Irlandii Północnej;
 • Ujawnianie informacji głównym uczestnikom;
 • Spis Zagadnień, plany przesłuchań na kwiecień/maj 2024 r. oraz wstępna lista świadków;
 • Biegli świadkowie;
 • Każda historia ma znaczenie, film upamiętniający i wpływowy;
 • Spotkania zespołu prawnego modułu 2C z głównymi uczestnikami przed przesłuchaniami publicznymi.

15:00

Zgłoszenia od głównych uczestników